မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ယောဟန် ၁၅:၁-၂၇

၁၅  “ငါသည် မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်၏။ ၂  ငါ၌အသီးမသီးသော အခက်ရှိသမျှကို ခုတ်ပစ်တော်မူ၏။ အသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှ သာ၍အသီးသီးစေရန် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏။ ၃  သင်တို့သည် ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့် ယခုပင် ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏။ ၄  ငါ၌တည်နေကြလော့။ ငါသည်လည်း သင်တို့၌တည်နေမည်။ စပျစ်ခက်သည် အပင်၌မတည်လျှင် အသီးမသီးနိုင်သကဲ့သို့ သင်တို့သည်လည်း ငါ၌မတည်လျှင် အသီးမသီးနိုင်ကြ။ ၅  ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၍ သင်တို့သည် အခက်များဖြစ်ကြ၏။ မည်သူမဆို ငါ၌တည်၍ ငါလည်း သူ၌တည်လျှင် ထိုသူသည် အသီးများစွာ သီးတတ်၏။ အကြောင်းမူကား ငါနှင့်ကင်းကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ။ ၆  ငါ၌မတည်သောသူသည် ထုတ်ပစ်ခြင်းကိုခံရ၍ ခြောက်သွေ့သည့်အခက်ကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတို့သည် ထိုသို့သောအခက်များကို စုသိမ်း၍ မီးထဲသို့ချလိုက်သဖြင့် ကျွမ်းလောင်လေ၏။ ၇  သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ၏စကားသည် သင်တို့၌တည်လျှင် သင်တို့အလိုရှိသမျှကို တောင်းကြလော့။ တောင်းသည့်အတိုင်း ရကြလိမ့်မည်။ ၈  သင်တို့သည် အသီးများစွာ သီးနေခြင်းအားဖြင့် ငါ့ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော် ထင်ရှား၍ သင်တို့သည်လည်း ငါ၏တပည့်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလိမ့်မည်။ ၉  ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုချစ်တော်မူသည့်နည်းတူ ငါသည်လည်း သင်တို့ကိုချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်နေကြလော့။ ၁၀  ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်၍ ခမည်းတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်နေသကဲ့သို့ သင်တို့သည် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင် ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်နေကြလိမ့်မည်။ ၁၁  “ငါဝမ်းမြောက်သည်နည်းတူ သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်း ပြည့်ဝစုံလင်စေရန် ဤစကားများကို သင်တို့အား ငါဟောပြော၏။ ၁၂  ငါ၏ပညတ်ကား ငါသည်သင်တို့ကို ချစ်သည့်နည်းတူ သင်တို့လည်း အချင်းချင်းချစ်ကြလော့။ ၁၃  ကိုယ့်မိတ်ဆွေတို့အတွက် အသက်*ကိုစွန့်သောမေတ္တာထက် သာ၍ကြီးမြတ်သောမေတ္တာ မရှိ။ ၁၄  သင်တို့သည် ငါပညတ်သောအရာများကို ကျင့်ကြံလျှင် ငါ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ကြ၏။ ၁၅  ယခုမှစ၍ ငါသည် သင်တို့ကို ကျွန်ဟု မခေါ်တော့။ ကျွန်မူကား ကိုယ့်သခင်ပြုသော အမှုကိုမသိ။ သင်တို့ကို မိတ်ဆွေဟု ငါခေါ်၏။ အကြောင်းမူကား ငါသည် ခမည်းတော်ထံမှ ကြားသမျှကို သင်တို့အားပြောပြ၏။ ၁၆  သင်တို့သည် ငါ့ကိုရွေးကောက်ကြသည် မဟုတ်။ ငါသည် သင်တို့ကို ရွေးကောက်၏။ သင်တို့သည် အသီး သီးမြဲသီးနေ၍ သင်တို့၏အသီးသည် တည်မြဲမည်အကြောင်း၊ ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ ခမည်းတော်ထံတောင်းလျှောက်သမျှကို ရကြမည်အကြောင်း သင်တို့ကို ငါခန့်ထား၏။ ၁၇  “သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြစေရန် ထိုအရာများကို ငါပညတ်၏။ ၁၈  လောကသည် သင်တို့ကိုမုန်းလျှင် သင်တို့ကိုမမုန်းမီ ငါ့ကိုမုန်းကြောင်း သိမှတ်ကြလော့။ ၁၉  သင်တို့သည် ဤလောကနှင့်သက်ဆိုင်လျှင် လောကသည် မိမိနှင့်ဆိုင်သော သင်တို့ကို ချစ်လိမ့်မည်။ ယခုမူကား သင်တို့သည် ဤလောကနှင့်မသက်ဆိုင်၊ ဤလောကထဲက ငါရွေးကောက်ထားသောကြောင့် လောကသည် သင်တို့ကိုမုန်း၏။ ၂၀  ကျွန်သည် သခင်ထက် သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟု ငါဆိုခဲ့ပြီးသောစကားကို သတိရကြလော့။ သူတို့သည် ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲလျှင် သင်တို့ကိုလည်း ညှဉ်းဆဲကြလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လျှင် သင်တို့၏စကားကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်။ ၂၁  ထိုသူတို့သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရှင်ကို မသိကြသဖြင့် ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့အား ထိုအမှုရှိသမျှကို ပြုကြလိမ့်မည်။ ၂၂  ငါသည်လာ၍ ထိုသူတို့အား မဟောပြောလျှင် သူတို့၌ အပြစ်မရှိ။ ယခုမူကား မိမိတို့အပြစ်အတွက် ဆင်ခြေပေးစရာမရှိကြ။ ၂၃  ငါ့ကိုမုန်းသောသူသည် ငါ့ခမည်းတော်ကိုလည်း မုန်း၏။ ၂၄  ငါသည် မည်သူမျှ မပြုဖူးသောအမှုများကို ထိုသူတို့ရှေ့တွင်မပြုလျှင် သူတို့၌ အပြစ်ရှိမည်မဟုတ်။ ယခုမူကား သူတို့သည် ထိုအမှုများကို မြင်လျက်ပင် ငါနှင့် ငါ့ခမည်းတော်ကို မုန်းကြပြီ။ ၂၅  ‘သူတို့သည် အကြောင်းမဲ့ ငါ့ကိုမုန်းကြ၏’ ဟူသော သူတို့၏ပညတ်ကျမ်း၌ ရေးထားသောစကား ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ ၂၆  ခမည်းတော်ထံမှ ကူညီမစသူ*ကို သင်တို့ထံသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ ခမည်းတော်ထံမှ ထွက်လာသော ထိုကူညီမစသူသည် အမှန်တရားကိုဖော်ပြသော စွမ်းအားတော်ဖြစ်၏။ သူရောက်လာသောအခါ ငါ့အကြောင်း သက်သေခံလိမ့်မည်။ ၂၇  သင်တို့သည်လည်း အစကပင် ငါနှင့်အတူ ရှိနေသောကြောင့် ငါ့အကြောင်း သက်သေခံကြရမည်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
ယောဟန် ၁၄:၁၆ ၏အောက်ခြေမှတ်ချက်ကိုရှု။