မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မဿဲ ၁၈:၁-၃၅

၁၈  ထိုအချိန်နာရီ၌ တပည့်တော်တို့သည် ယေရှုထံချဉ်းကပ်၍ “ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် မည်သူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မည်နည်း” ဟု မေးလျှောက်ကြ၏။ ၂  ထိုအခါ သူငယ်တစ်ဦးကို အထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ သူတို့အလယ်တွင် ရပ်စေလျက်၊ ၃  မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား သင်တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ သူငယ်ကဲ့သို့ မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ အလျှင်းမဝင်ကြရ။ ၄  ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို ဤသူငယ်ကဲ့သို့ နှိမ့်ချလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၅  ငါ့နာမကိုထောက်၍ ဤကဲ့သို့သော သူငယ်တစ်ဦးကို လက်ခံလျှင် ငါ့ကိုလည်း လက်ခံ၏။ ၆  ငါ့ကိုယုံကြည်သော ဤသူငယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိုက်မိ၍ လဲစေသောသူသည် လည်ပင်းတွင် ကြိတ်ဆုံကျောက်ကြီးကိုဆွဲ၍ နက်သောပင်လယ်၌ နှစ်မြှုပ်ခြင်းကို ခံရလျှင် သာ၍ကောင်း၏။ ၇  “တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်းများ ရှိသောကြောင့် ဤလောကသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်းများ ရှိမည်မှန်၏။ သို့သော် တိုက်မိ၍ လဲစေသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ ၈  သင်၏လက် သို့မဟုတ် ခြေသည် သင့်ကို တိုက်မိ၍လဲစေလျှင် ဖြတ်၍ လွှင့်ပစ်လိုက်လော့။ ထာဝရမီးထဲသို့ လက်ခြေအစုံနှင့် ပစ်ချခံရသည်ထက် လက် သို့မဟုတ် ခြေချို့တဲ့လျက် အသက်ရှင်ခွင့် ရခြင်းသည် သာ၍ကောင်း၏။ ၉  သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့်ကို တိုက်မိ၍လဲစေလျှင် ထုတ်၍ လွှင့်ပစ်လော့။ မီးလောင်ရာ ဂေဟင်နာ*အရပ်သို့ မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့် ရောက်သည်ထက် မျက်စိတစ်ဖက်နှင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းသည် သာ၍ကောင်း၏။ ၁၀  ဤသူငယ်တစ်ယောက်ကို မထီမဲ့မြင် မပြုမိစေကြနှင့်။ သူတို့၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့အဖ၏မျက်နှာတော်ကို အစဉ်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏။ ၁၁  * ၁၂  “သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ လူတစ်ဦး၌ သိုးတစ်ရာရှိ၍ တစ်ကောင်လမ်းလွဲလျှင် ကိုးဆယ့်ကိုးကောင်ကို တောင်ပေါ်တွင် ထားခဲ့ပြီးမှ လမ်းလွဲသော သိုးတစ်ကောင်ကို ထွက်ရှာမည်မဟုတ်လော။ ၁၃  တွေ့လျှင် လမ်းမလွဲသော ကိုးဆယ့်ကိုးကောင်အတွက် ဝမ်းမြောက်သည်ထက် ထိုတစ်ကောင်အတွက် သာ၍ဝမ်းမြောက်မည်ဟု ငါအမှန်ဆို၏။ ၁၄  ထိုနည်းတူ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့အဖသည် ဤသူငယ်တစ်ဦးကိုမျှ ပျက်စီးစေရန် အလိုတော်မရှိ။ ၁၅  “သင်၏ ညီအစ်ကိုသည် သင့်ကို ပြစ်မှားလျှင် သူ့ထံသွား၍ နှစ်ယောက်ချင်း သူ၏အပြစ်ကို ဖော်ပြဆုံးမလော့။ သင်၏ စကားကိုသူနားထောင်လျှင် ညီအစ်ကိုကို ရပြီ။ ၁၆  နားမထောင်လျှင် သင်နှင့်အတူ တစ်ဦးနှစ်ဦးကို ခေါ်သွားလော့။ သက်သေနှစ်ဦးသုံးဦး၏ ထွက်ဆိုချက်ဖြင့် စကားရှိသမျှ တည်စေရန်ဖြစ်၏။ ၁၇  သူတို့၏စကားကို နားမထောင်လျှင် အသင်းတော်ကိုပြောလော့။ အသင်းတော်၏ စကားကိုပင် နားမထောင်လျှင် ထိုသူကို လူမျိုးခြားကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အခွန်ခံကဲ့သို့လည်းကောင်း ယူမှတ်လော့။ ၁၈  “သင်တို့အား ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်၌ သင်တို့ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်၌ သင်တို့ ဖြေလွှတ်သမျှသည် ကောင်းကင်၌ ဖြေလွှတ်ပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၁၉  တစ်ဖန်၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား မြေကြီးပေါ်တွင် သင်တို့နှစ်ဦးသည် သဘောတူ၍ ဆုတောင်းလျှင် တောင်းလေသမျှကို ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့အဖသည် ပြည့်စုံစေတော်မူမည်။ ၂၀  အကြောင်းမူကား ငါ၏နာမဖြင့် လူနှစ်ဦး သုံးဦးစုဝေးလျှင် ထိုသူတို့၏ အလယ်တွင် ငါရှိ၏။” ၂၁  ထိုအခါ ပေတရုသည်ချဉ်းကပ်၍ “သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ညီအစ်ကိုသည် ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှားလျှင် အကြိမ်မည်မျှ ခွင့်လွှတ်ရပါမည်နည်း။ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်လော” ဟုမေးလျှောက်လေ၏။ ၂၂  ယေရှု မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မဟုတ်။ ခုနစ်ဆယ့် ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ခွင့်လွှတ်ရမည်ဟု ငါဆို၏။ ၂၃  “ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မိမိ၏ကျွန်တို့နှင့် စာရင်းရှင်းလိုသည့် ဘုရင်တစ်ပါးနှင့်တူ၏။ ၂၄  စာရင်းရှင်းသောအခါ တဲလင့်တစ်သောင်း [=ဒေနာရိ ၆၀,၀၀၀,၀၀၀]* အကြွေးတင်သောသူတစ်ဦးကို ရှေ့တော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ၂၅  သို့သော် ပြန်ဆပ်စရာ မရှိသောကြောင့် ထိုသူသည် မိမိနှင့် မိမိသားမယား ဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍ ပေးဆပ်စေဟု ဘုရင်ကစီရင်လေ၏။ ၂၆  ထိုအခါ ကျွန်သည် ပျပ်ဝပ်၍ ‘ကျွန်ုပ်ကိုသည်းခံတော်မူပါ။ အကြွေးရှိသမျှကို ပြန်ဆပ်ပါမည်’ ဟုအသနားခံလေ၏။ ၂၇  ထိုကျွန်၏သခင်သည် သနားသဖြင့် သူ့ကိုလွှတ်၍ အကြွေးကိုလည်း လျှော်လိုက်လေ၏။ ၂၈  ထိုကျွန်သည် ထွက်သွား၍ ဒေနာရိ*တစ်ရာ အကြွေးတင်သော ကျွန်ချင်းတစ်ဦးကို တွေ့လျှင် သူ့ကိုကိုင်၍ လည်ပင်းကိုညှစ်လျက် ‘ငါ့အကြွေးကို ဆပ်လော့’ ဟုဆိုလေ၏။ ၂၉  ကျွန်ချင်းကလည်း ပျပ်ဝပ်၍ ‘ကျွန်ုပ်ကို သည်းခံပါ။ အကြွေးဆပ်ပါမည်’ ဟုတောင်းပန်လေ၏။ ၃၀  သို့သော် သူသည် သည်းမခံလိုသောကြောင့် အကြွေးမဆပ်မချင်း ကျွန်ချင်းကိုသွား၍ ထောင်ချထားလေ၏။ ၃၁  ထို့ကြောင့် အခြားကျွန်ချင်းတို့သည် ထိုအခြင်းအရာကို သိမြင်ကြသော် အလွန်ဝမ်းနည်း၍ သခင်ထံသွားကာ ဖြစ်ပျက်သမျှကို ကြားလျှောက်ကြ၏။ ၃၂  ထိုအခါ သခင်သည် ကျွန်ကိုဆင့်ခေါ်၍ ‘ဆိုးညစ်သောကျွန် သင်အသနားခံသောကြောင့် သင့်အကြွေးရှိသမျှကို ငါဖြေလွှတ်၏။ ၃၃  ငါသည် သင့်ကိုသနားသည့် နည်းတူ သင်၏ ကျွန်ချင်းကိုလည်း မသနားအပ်သလော’ ဟုဆိုလျက်၊ ၃၄  အမျက်ထွက်၍ အကြွေးရှိသမျှကို မဆပ်မချင်း အာဏာသားတို့ လက်သို့ အပ်လေ၏။ ၃၅  သင်တို့သည်လည်း ညီအစ်ကိုချင်းကို စိတ်နှလုံးထဲမှ ခွင့်မလွှတ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ၏အဖသည် သင်တို့ကို ထိုနည်းတူ စီရင်လိမ့်မည်။”

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

နောက်ဆက်တွဲ ၁၀ ရှု။
“လူသားသည် ပျောက်သောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ ကြွလာ၏” ဟူသောအခန်းငယ် ၁၁ သည် ရှေးကျမ်းဟောင်းအချို့၌သာ ပါရှိသည်။
ငွေတစ်တဲလင့်သည် ဒေနာရိ ၆,၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ ရှု။
နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ ရှု။