မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဗျာဒိတ် ၅:၁-၁၄

 ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ထိုင်တော်မူသောအရှင်၏ လက်ယာလက်တော်၌ စာလိပ်တစ်လိပ်ကို ငါမြင်၏။ ထိုစာလိပ်၏ အတွင်းအပြင်တွင် စာရေးထား၍ တံဆိပ်ခုနစ်ခုဖြင့် တင်းကျပ်စွာ ခတ်ထား၏။ ၂  ထို့နောက် ခွန်အားကြီးသော ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက “မည်သူသည် တံဆိပ်များကိုခွာ၍ စာလိပ်ကို ဖွင့်ထိုက်သနည်း” ဟုကျယ်သောအသံနှင့် ကြွေးကြော်နေသည်ကို ငါမြင်၏။ ၃  သို့သော် ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ ထိုစာလိပ်ကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်သူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ ၄  စာလိပ်ကို ဖွင့်ကြည့်ထိုက်သူ တစ်ယောက်မျှ ရှာမတွေ့သောကြောင့် ငါသည် သည်းထန်စွာ ငိုကြွေး၏။ ၅  သို့သော် အကြီးအကဲများမှ တစ်ပါးက “မငိုနှင့်တော့။ ဒါဝိဒ်၏ အမြစ်ဖြစ်သော ယုဒအနွယ်ဝင် ခြင်္သေ့သည် အောင်မြင်ပြီဖြစ်၍ စာလိပ်နှင့် စာလိပ်၏ တံဆိပ်ခုနစ်ခုကို ဖွင့်နိုင်သည်” ဟုငါ့အား ဆို၏။ ၆  ထို့နောက် အသတ်ခံခဲ့ရပုံရှိသော သိုးသငယ်သည် ပလ္လင်တော်အနီး၊ သက်ရှိသတ္တဝါလေးပါးနှင့် အကြီးအကဲတို့၏ အလယ်တွင် ရပ်နေသည်ကို ငါမြင်၏။ ထိုသိုးသငယ်၌ ချိုခုနစ်ချောင်းနှင့် မျက်စိခုနစ်လုံး ရှိ၏။ ထိုမျက်စိများမှာ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသို့ စေလွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ စွမ်းအားတော်ခုနစ်ခုကို ဆိုလို၏။ ၇  သိုးသငယ်သည် ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ထိုင်တော်မူသောအရှင်၏ လက်ယာလက်တော်မှ စာလိပ်ကို ချက်ချင်း သွားယူလေ၏။ ၈  စာလိပ်ကိုယူသောအခါ သက်ရှိသတ္တဝါလေးပါးနှင့် အကြီးအကဲနှစ်ဆယ့်လေးပါးတို့သည် စောင်းများနှင့် နံ့သာပေါင်းအပြည့်ရှိသည့် ရွှေဖလားများကို ကိုယ်စီကိုင်ဆောင်လျက် သိုးသငယ်ရှေ့တွင် ပျပ်ဝပ်ကြ၏။ နံ့သာပေါင်းမှာ သန့်ရှင်းသူတို့၏ ဆုတောင်းချက်များကို ဆိုလို၏။ ၉  သူတို့သည် သီချင်းသစ်ကိုသီဆိုလျက် “ကိုယ်တော်သည် စာလိပ်ကိုယူ၍ တံဆိပ်များကို ဖွင့်ထိုက်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် အသတ်ခံ၍ မိမိ၏အသွေးတော်ဖြင့် ဘုရားသခင်အတွက် လူမျိုးနွယ်၊ ဘာသာစကား၊ လူစု၊ လူမျိုး အသီးသီးထဲမှ လူတို့ကို ဝယ်ယူတော်မူပြီ။ ၁၀  ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်အတွက် နိုင်ငံတော်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ဖြစ်စေတော်မူ၍ သူတို့သည် ဘုရင်များအဖြစ် မြေကြီးကို အုပ်စိုးရလိမ့်မည်” ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏။ ၁၁  ထို့နောက် ငါကြည့်လိုက်သော် ပလ္လင်တော်၊ သက်ရှိသတ္တဝါတို့နှင့် အကြီးအကဲတို့၏ ပတ်လည်၌ရှိသည့် မြောက်မြားလှသော ကောင်းကင်တမန်များ၏ အသံကိုကြားရ၏။ သူတို့၏ အရေအတွက်မှာ အထောင်အသောင်းမက အတိုင်းမသိ များပြားလှ၏။ ၁၂  သူတို့က “အသတ်ခံရသော သိုးသငယ်သည် တန်ခိုး၊ စည်းစိမ်၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ခွန်အား၊ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအသရေနှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာတို့ကို ခံထိုက်တော်မူ၏” ဟု ကျယ်သောအသံနှင့် မြွက်ဆိုကြ၏။ ၁၃  ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၊ ပင်လယ်ထဲရှိ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါနှင့် ထိုအရပ်များ၌ ရှိကြသော အရာခပ်သိမ်းတို့ကလည်း “ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ထိုင်တော်မူသောအရှင်နှင့် သိုးသငယ်သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအသရေ၊ အစွမ်းခွန်အားတို့နှင့် အစဉ်ထာဝရ ပြည့်စုံတော်မူပါစေ” ဟုဆိုသည်ကို ငါကြား၏။ ၁၄  သက်ရှိသတ္တဝါလေးပါးက “အာမင်” ဟုဆိုကြ၏။ ထိုအခါ အကြီးအကဲတို့သည်လည်း ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ