သင် ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ

ဒီစကားတွေ ပြည့်စုံလာမယ်လို့ ထင်ပါသလား။

‘ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိမှ မျက်ရည်ရှိသမျှကို သုတ်တော်မူမည်။ သေခြင်း ရှိတော့မည်မဟုတ်။’ဗျာဒိတ် ၂၁:၃၊ ၄

အဲဒီကတိပြည့်စုံလာအောင် ဘုရားသခင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးမယ်၊ သင် ဘယ်လိုအကျိုးခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီကင်းမျှော်စင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆွေးနွေးထားတယ်။