မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈
အသစ် တင်ထား​ရာ​များ

သီချင်း ၂၀၊ ၁၂၁၊ ၁၂၆၊ ၁၅၁ တို့ ရ​ပါပြီ

သီချင်း ၂၀၊ ၁၂၁၊ ၁၂၆၊ ၁၅၁ တို့ ရ​ပါပြီ

ယေဟောဝါကို ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’တေးသံစုံ​သီချင်း ၂၀၊ ၁၂၁၊ ၁၅၁ တို့ ရ​ပါပြီ။ ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’တူရိယာ​တေးသံ ၁၂၆ ရ​ပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’—တေးသံစုံ သီချင်း နဲ့ ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’တူရိယာ​တေးသံကို နားထောင်​ကြည့်ပါ