ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံ သီချင်း ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၈ တို့ ရပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။