မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဩဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၈
အသစ် တင်ထားရာများ

တေးသံစုံ သီချင်း ၈၊ ၄၀၊ ၁၂၇ တို့ ရပါပြီ

တေးသံစုံ သီချင်း ၈၊ ၄၀၊ ၁၂၇ တို့ ရပါပြီ

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံ သီချင်း ၈၊ ၄၀၊ ၁၂၇ တို့ ရပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’ တေးသံစုံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။