မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၉
အသစ် တင်ထားရာများ

တေးသံစုံ သီချင်း ၆၂ ရပါပြီ

တေးသံစုံ သီချင်း ၆၂ ရပါပြီ

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’—တေးသံစုံ သီချင်း ၆၂ ရပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’—တေးသံစုံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။