မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉
အသစ် တင်ထား​ရာ​များ

တေးသံစုံ သီချင်း ၄၆၊ ၄၈၊ ၁၃၂၊ ၁၄၉ တို့ ရ​ပါပြီ

တေးသံစုံ သီချင်း ၄၆၊ ၄၈၊ ၁၃၂၊ ၁၄၉ တို့ ရ​ပါပြီ

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’တေးသံစုံ သီချင်း ၄၆၊ ၄၈၊ ၁၃၂၊ ၁၄၉ တို့ ရ​ပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’တေးသံစုံကို နားထောင်​ကြည့်ပါ