မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈
အသစ် တင်ထား​ရာ​များ

တေးသံစုံ သီချင်း ၃၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၅၀ တို့ ရ​ပါပြီ

တေးသံစုံ သီချင်း ၃၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၅၀ တို့ ရ​ပါပြီ

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’ တေးသံစုံ သီချင်း ၃၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၅၀ တို့ ရ​ပါပြီ။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူး​ကြ’ တေးသံစုံကို နားထောင်​ကြည့်ပါ။