မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၂၀
အီတလီ

ဒေါက်တာ ပိုင် ဒီ ဘန်နဒက်တိုနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ပိုင် ဒီ ဘန်နဒက်တိုနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ပိုင် ဒီ ဘန်နဒက်တိုက ရောမမြို့၊ စိန့်အန်ဒရီယာ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ အထွေထွေ ခွဲစိတ်ကုဆောင်က မေ့ဆေးဆရာဝန် ဖြစ်တယ်။