မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၂၀
အီတလီ

ဒေါက်တာ ပက်ထရီဇို မက်ဇာနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ပက်ထရီဇို မက်ဇာနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ပက်ထရီဇို မက်ဇာက တာရန်တို၊ စန်ဂုစ္စပီ မော့ကတီဆေးရုံ၊ ကင်ဆာဌာန သွေးဘက်ဆိုင်ရာယူနစ် ဌာနမှူး ဖြစ်တယ်။