မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၂၀
အီတလီ

ဒေါက်တာ ကလော်ဒီယို ရွန်ကိုနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ကလော်ဒီယို ရွန်ကိုနဲ့ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း

ဒေါက်တာ ကလော်ဒီယို ရွန်ကိုက ဗင်ချဲဇာမြို့၊ စန် ဘော်တိုလိုဆေးရုံ၊ ကျောက်ကပ် သွေးသန့်စင်ခြင်းနှင့် အစားထိုး ကုသမှုဌာနရဲ့ ဌာနမှူး ဖြစ်တယ်။