မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ၊ မက်တိုဘိုခရိုင်​—⁠တစ်အိမ်တက်ဆင်း ဟောပြောနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး