မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားကျွန်းနိုင်ငံ၊ နိုမေအာမြို့၊ အန်စ် ဗာ့တာကမ်းခြေ—ကျမ်းစာ ဖတ်ပြနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး