မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ၊ ထရာကေကျွန်းရဲတိုက်—လစ်သူယေးနီးယားစကားနဲ့ လူမျိုးအပေါင်းအတွက် သတင်းကောင်း စာစောင်ကို ဝေငှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး