မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • အီတလီနိုင်ငံ၊ ဗင်းနစ်မြို့​—ကျမ်းစာထဲက အားရှိစရာအချက်အကြောင်း ဝေမျှပြောဆိုနေ