မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • အီကွေဒေါနိုင်ငံ၊ ချမ်ဘိုမြို့​—⁠ကစ်ချူဝါစကားနဲ့ စာစောင်ဝေငှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး