မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ စန်တာဖယ်ဒဲ အယ်တီအာကိုယာမြို့—ကျမ်းစာသတင်းကောင်း ဝေမျှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး