မာတိကာဆီ ကျော်သွား

တံစဥ်သွေးဆဲလ်နီ သွေးအားနည်းရောဂါ (ကလေး)

အရေးပေါ်အခြေအနေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်း

သန္ဓေသား ဟေမိုဂလိုဘင် ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ဆေးဝါးနဲ့ လှုံ့ဆော်ခြင်း

Pharmacotherapy in sickle cell disease—state of the art and future prospects. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hankins J, Aygun B.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2009;145(3):296-308.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19222472

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2009.07602.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222472 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Long-term hydroxyurea therapy for infants with sickle cell anemia: the HUSOFT extension study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hankins JS, Ware RE, Rogers ZR, Wynn LW, Lane PA, Scott JP, Wang WC.

ရင်းမြစ်‎: Blood 2005;106(7):2269-75.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16172253

DOI‎: 10.1182/Blood-2004-12-4973

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172253 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea dose escalation for sickle cell anemia in sub-Saharan Africa. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

John CC, Opoka RO, Latham TS, Hume HA, Nabaggala C, Kasirye P, Ndugwa CM, Lane A, Ware RE

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 2020;382(26):2524-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 32579813

DOI‎: 10.1056/NEJMoa2000146

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32579813 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The effect of hydroxcarbamide therapy on survival of children with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Lobo CL, Pinto JF, Nascimento EM, Moura PG, Cardoso GP, Hankins JS.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2013;161(6):852-60.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23590693

DOI‎: 10.1111/bjh.12323

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590693 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Evidence review of hydroxyurea for the prevention of sickle cell complications in low-income countries. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mulaku M, Opiyo N, Karumbi J, Kitonyi G, Thoithi G, English M.

ရင်းမြစ်‎: Arch Dis Child 2013;98(11):908-14.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23995076

DOI‎: 10.1136/archdischild-2012-302387

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23995076 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea for sickle cell disease: a systematic review for efficacy and toxicity in children. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Strouse JJ, Lanzkron S, Beach MC, Haywood C, Park H, Witkop C, Wilson RF, Bass EB, Segal JB.

ရင်းမြစ်‎: Pediatrics 2008;122(6):1332-42.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19047254

DOI‎: 10.1542/peds.2008-0441

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19047254 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impact of hydroxyurea on clinical events in the BABY HUG trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Thornburg CD, Files BA, Luo Z, Miller ST, Kalpatthi R, Iyer R, Seaman P, Lebensburger J, Alvarez O, Thompson B, Ware RE, Wang WC; BABY HUG Investigators.

ရင်းမြစ်‎: Blood 2012;120(22):4304-10.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22915643

DOI‎: 10.1182/blood-2012-03-419879

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22915643 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea for children with sickle cell anemia in sub-Saharan Africa. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tshilolo L, Tomlinson G, Williams TN, Santos B, Olupot-Olupot P, Lane A, Aygun B, Stuber SE, Latham TS, McGann PT, Ware RE; REACH Investigators

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 2019;380(2):121-31.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 30501550

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1813598

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30501550 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of hydroxyurea on growth in children with sickle cell anemia: results of the HUG-KIDS Study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang WC, Helms RW, Lynn HS, Redding-Lallinger R, Gee BE, Ohene-Frempong K, Smith-Whitley K, Waclawiw MA, Vichinsky EP, Styles LA, Ware RE, Kinney TR.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr 2002;140(2):225-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11865275

DOI‎: 10.1067/mpd.2002.121383

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11865275 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea is associated with lower costs of care of young children with sickle cell anemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang WC, Oyeku SO, Luo Z, Boulet SL, Miller ST, Casella JF, Fish B, Thompson BW, Grosse SD; BABY HUG Investigators.

ရင်းမြစ်‎: Pediatrics 2013;132(4):677-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23999955

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0333

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999955 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxycarbamide in very young children with sickle-cell anaemia: a multicentre, randomised, controlled trial (BABY HUG). (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang WC, Ware RE, Miller ST, Iyer RV, Casella JF, Minniti CP, Rana S, Thornburg CD, Rogers ZR, Kalpatthi RV, Barredo JC, Brown RC, Sarnaik SA, Howard TH, Wynn LW, Kutlar A, Armstrong FD, Files BA, Goldsmith JC, Waclawiw MA, Huang X, Thompson BW; for the BABY HUG investigators.

ရင်းမြစ်‎: Lancet 2011;377(9778):1663-72.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21571150

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60355-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21571150 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxycarbamide versus chronic transfusion for maintenance of transcranial doppler flow velocities in children with sickle cell anaemia-TCD With Transfusions Changing to Hydroxyurea (TWiTCH): a multicentre, open-label, phase 3, non-inferiority trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ware RE, Davis BR, Schultz WH, Brown RC, Aygun B, Sarnaik S, Odame I, Fuh B, George A, Owen W, Luchtman-Jones L, Rogers ZR, Hilliard L, Gauger C, Piccone C, Lee MT, Kwiatkowski JL, Jackson S, Miller ST, Roberts C, Heeney MM, Kalfa TA, Nelson S, Imran H, Nottage K, Alvarez O, Rhodes M, Thompson AA, Rothman JA, Helton KJ, Roberts D, Coleman J, Bonner MJ, Kutlar A, Patel N, Wood J, Piller L, Wei P, Luden J, Mortier NA, Stuber SE, Luban NL, Cohen AR, Pressel S, Adams RJ.

ရင်းမြစ်‎: Lancet 2016;387(10019):661-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26670617

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670617 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sustained long-term hematologic efficacy of hydroxyurea at maximum tolerated dose in children with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Zimmerman SA, Schultz WH, Davis JS, Pickens CV, Mortier NA, Howard TA, Ware RE.

ရင်းမြစ်‎: Blood 2004;103(6):2039-45.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 14630791

DOI‎: 10.1182/blood-2003-07-2475

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630791 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

တံစဥ်သွေးဆဲလ်နီ သွေးအားနည်းအခြေအနေကို ကာကွယ်ခြင်း—ရောဂါနှင့် အခြားထပ်တိုးလာသော ရောဂါသစ်များကို ကာကွယ်ခြင်း

Prophylactic antibiotics for preventing pneumococcal infection in children with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hirst C, Owusu-Ofori S.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):CD003427.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22972063

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003427.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972063 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Meremikwu MM, Okomo U.

ရင်းမြစ်‎: BMJ Clin Evid 2011;02:2402.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21718552

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21718552 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A phase 3 trial of l-glutamine in sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Niihara Y, Miller ST, Kanter J, Lanzkron S, Smith WR, Hsu LL, Gordeuk VR, Viswanathan K, Sarnaik S, Osunkwo I, Guillaume E, Sadanandan S, Sieger L, Lasky JL, Panosyan EH, Blake OA, New TN, Bellevue R, Tran LT, Razon RL, Stark CW, Neumayr LD, Vichinsky EP

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 2018;379(3):226-35.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 30021096

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1715971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021096 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Malaria chemoprophylaxis in sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Oniyangi O, Omari AA.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003489.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17054173

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003489.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054173 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)