မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မွေးရာပါ သွေးအားနည်းရောဂါ (လူကြီး)

ခွဲစိတ်ထွင်းဖောက်နည်းတွေကို မသုံးဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ရောဂါရှာဖွေခြင်း

Non-invasive prenatal diagnosis of beta-thalassemia and sickle-cell disease using pyrophosphorolysis-activated polymerization and melting curve analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Phylipsen M, Yamsri S, Treffers EE, Jansen DT, Kanhai WA, Boon EM, Giordano PC, Fucharoen S, Bakker E, Harteveld CL.

ရင်းမြစ်‎: Prenat Diagn 2012;32(6):578-87.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22517437

DOI‎: 10.1002/pd.3864

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517437 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)