မာတိကာဆီ ကျော်သွား

"ဘီတာ သာလစီးမီးယား" –မျိုးရိုးဗီဇလိုက်သော သွေးအားနည်းရောဂါ– မပြင်းထန်သောအမျိုးအစားနှင့် လက္ခဏာမပြသော အမျိုးအစား (ကလေး)

သန္ဓေသား ဟေမိုဂလိုဘင် ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ဆေးဝါးနဲ့ ပေါင်းစပ်လှုံ့ဆော်ခြင်း

Hydroxyurea ဆေးဝါးသုံး ကုသမှု

Hydroxyurea in thalassemia intermedia--a promising therapy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Dixit A, Chatterjee TC, Mishra P, Choudhry DR, Mahapatra M, Tyagi S, Kabra M, Saxena R, Choudhry VP.

ရင်းမြစ်‎: Ann Hematol 2005;84(7):441-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15838670

DOI‎: 10.1007/s00277-005-1026-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15838670 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of hydroxyurea on the transfusion requirements in patients with severe HbE-beta-thalassaemia: a genotypic and phenotypic study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Italia KY, Jijina FF, Merchant R, Panjwani S, Nadkarni AH, Sawant PM, Nair SB, Ghosh K, Colah RB.

ရင်းမြစ်‎: J Clin Pathol 2010;63(2):147-50.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20154037

DOI‎: 10.1136/jcp.2009.070391

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154037 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of combination therapy of hydroxyurea with l-carnitine and magnesium chloride on hematologic parameters and cardiac function of patients with beta-thalassemia intermedia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karimi M, Mohammadi F, Behmanesh F, Samani SM, Borzouee M, Amoozgar H, Haghpanah S.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Haematol 2010;84(1):52-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19799627

DOI‎: 10.1111/j.1600-0609.2009.01356.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799627 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Single and combination drug therapy for fetal hemoglobin augmentation in hemoglobin E-beta 0-thalassemia: Considerations for treatment. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Singer ST, Kuypers FA, Olivieri NF, Weatherall DJ, Mignacca R, Coates TD, Davies S, Sweeters N, Vichinsky EP.

ရင်းမြစ်‎: Ann N Y Acad Sci 2005;1054:250-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16339672

DOI‎: 10.1196/annals.1345.031

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339672 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant Erythropoietin သွေးအားမြှင့်ဆေး (တစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထား)

Treatment of beta-thalassemia patients with recombinant human erythropoietin: effect on transfusion requirements and soluble adhesion molecules. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Chaidos A, Makis A, Hatzimichael E, Tsiara S, Gouva M, Tzouvara E, Bourantas KL.

ရင်းမြစ်‎: Acta Haematol 2004;111(4):189-95.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15153710

DOI‎: 10.1159/000077551

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15153710 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Darbepoetin alfa for the treatment of anaemia in alpha- or beta- thalassaemia intermedia syndromes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Singer ST, Vichinsky EP, Sweeters N, Rachmilewitz E.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2011;154(2):281-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21496003

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2011.08617.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21496003 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

အခြားဆေးဝါးများ

A randomized phase I/II trial of HQK-1001, an oral fetal globin gene inducer, in β-thalassaemia intermedia and HbE/β-thalassaemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Fucharoen S, Inati A, Siritanaratku N, Thein SL, Wargin WC, Koussa S, Taher A, Chaneim N, Boosalis M, Berenson R, Perrine SP.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2013;161(4):587-93.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23530969

DOI‎: 10.1111/bjh.12304

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530969 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Butyric acid: what is the future for this old substance? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sossai P.

ရင်းမြစ်‎: Swiss Med Wkly 2012;142:w13596.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22674349

DOI‎: 10.4414/smw.2012.13596

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674349 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)