မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးပညာရပ်

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Towards bloodless cystectomy: a 10-year experience of intra-operative cell salvage during radical cystectomy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Aning J, Dunn J, Daugherty M, Mason R, Pocock R, Ridler B, Thompson J, McGrath JS.

ရင်းမြစ်‎: BJU Int 2012;110(11 Pt B):E608-13.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22823412

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2012.11338.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22823412 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ashworth A, Klein AA.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2010;105(4):401-16.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative cell salvage during radical cystectomy does not affect long-term survival. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Nieder AM, Manoharan M, Yang Y, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: Urology 2007;69(5):881-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17482926

DOI‎: 10.1016/j.urology.2007.01.060

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482926 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

ရင်းမြစ်‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း

Acute normovolemic hemodilution. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Monk TG.

ရင်းမြစ်‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15922899

DOI‎: 10.1016/j.atc.2005.03.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Acute normovolemic hemodilution. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shander A, Rijhwani TS.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2004;44(12 Suppl):26S-34S.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15585002

DOI‎: 10.1111/j.0041-1132.2004.04293.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)