မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးပညာရပ်

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(3):CD001886.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)