မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရေးပေါ်ကုသမှု ဆေးပညာ

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ker K, Roberts I, Shakur H, Coats TJ.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(5):CD004896.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25956410

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004896.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956410 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Association of cryoprecipitate and tranexamic acid with improved survival following wartime injury: findings from the MATTERs II Study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Morrison JJ, Ross JD, Dubose JJ, Jansen JO, Midwinter MJ, Rasmussen TE.

ရင်းမြစ်‎: JAMA Surg 2013;148(3):218-25.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23670117

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2013.764

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23670117 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T; CRASH-2 collaborators.

ရင်းမြစ်‎: Lancet 2011;377(9771):1096-101, 1101.e1-2.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21439633

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60278-X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439633 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးခဲပစ္စည်း အစုအဝေး

The exclusive use of coagulation factor concentrates enables reversal of coagulopathy and decreases transfusion rates in patients with major blunt trauma. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Innerhofer P, Westermann I, Tauber H, Breitkopf R, Fries D, Kastenberger T, El Attal R, Strasak A, Mittermayr M.

ရင်းမြစ်‎: Injury 2013;44(2):209-16.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23000050

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.08.047

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23000050 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး

Desmopressin is a transfusion sparing option to reverse platelet dysfunction in patients with severe traumatic brain injury. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Furay EJ, Daley MJ, Satarasinghe P, Lara S, Aydelotte JD, Teixeira PG, Coopwood TB, Ali S, Brown CVR

ရင်းမြစ်‎: J Trauma Acute Care Surg 2020;88(1):80-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 31688782

DOI‎: 10.1097/TA.0000000000002521

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31688782 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးယိုစီးမှုဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့် ဖြစ်သလား၊ သွေးခဲမှုဆိုင်ရာပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်သလား ဆိုတာ ခွဲခြားသိရှိဖို့ စေးပျစ်အား၊ ကျုံ့ဆန့်အားကို စမ်းသပ်ခြင်း

Successful rotational thromboelastometry-guided treatment of traumatic haemorrhage, hyperfibrinolysis and coagulopathy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Brenni M, Worn M, Brüesch M, Spahn DR, Ganter MT.

ရင်းမြစ်‎: Acta Anaesthesiol Scand 2010;54(1):111-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19860752

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2009.02132.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860752 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)