မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခွဲစိတ်စဉ်ကာလ စောင့်ရှောက်မှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(3):CD001886.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Putting the record straight on aprotinin as safe and effective: results from a mixed treatment meta-analysis of trials of aprotinin. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Howell N, Senanayake E, Freemantle N, Pagano D.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(1):234-40.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22889481

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.07.018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889481 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comprehensive Canadian review of the off-label use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karkouti K, Beattie WS, Arellano R, Aye T, Bussieres JS, Callum JL, Cheng D, Heinrich L, Kent B, Lee TW, MacAdams C, Mazer CD, Muirhead B, Rochon AG, Rubens FD, Sawchuk C, Wang S, Waters T, Wong BI, Yau TM.

ရင်းမြစ်‎: Circulation 2008;118(4):331-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18606914

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.764308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18606914 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant factor VIIa as last-resort treatment of desperate haemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Palmason R, Vidarsson B, Sigvaldason K, Ingimarsson JP, Gudbjartsson T, Sigurdsson GH, Onundarson PT.

ရင်းမြစ်‎: Acta Anaesthesiol Scand 2012;56(5):636-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22489992

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2012.02688.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489992 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Consensus recommendations for the off-label use of recombinant human factor VIIa (NovoSeven(R)) therapy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shander A, Goodnough LT, Ratco T, Matuszewski KA, Cohn S, Diringer M, Edmunds H, Lawson J, MacLaren R, Ness P, Shere-Wolfe R, Dubois R.

ရင်းမြစ်‎: Pharm Ther 2005;30(11):644-58.

Index လုပ်ထား‎: EMBASE 2005576568

https://www.ptcommunity.com/journal/article/archives/2005/11/644/consensus-recommendations-label-use-recombinant-human-factor-0 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးခဲပစ္စည်း အစုအဝေး

Prophylactic use of factor IX concentrate in a Jehovah's Witness patient. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bolliger D, Sreeram G, Duncan A, Molinaro RJ, Szlam F, Chen EP, Tanaka KA.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2009;88(5):1666-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19853132

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853132 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bloodless orthotopic heart transplantation in a Jehovah's Witness. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Dallas T, Welsby I, Bottiger B, Milano C, Daneshmand M, Guinn N.

ရင်းမြစ်‎: A A Case Rep 2015;4(10):140-2.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25974419

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000067

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974419 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Fibrinogen replacement therapy: a critical review of the literature. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Franchini M, Lippi G.

ရင်းမြစ်‎: Blood Transfus 2012;10(1):23-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22153684

DOI‎: 10.2450/2011.0015-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153684 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prophylactic fibrinogen infusion reduces bleeding after coronary artery bypass surgery. A prospective randomised pilot study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karlsson M, Ternström L, Hyllner M, Baghaei F, Flinck A, Skrtic S, Jeppsson A.

ရင်းမြစ်‎: Thromb Haemost 2009;102(1):137-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19572078

DOI‎: 10.1160/TH08-09-0587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19572078 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

ရင်းမြစ်‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး

Effects of desmopressin on platelet function under conditions of hypothermia and acidosis: an in vitro study using multiple electrode aggregometry. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hanke AA, Dellweg C, Kienbaum P, Weber CF, Görlinger K, Rahe-Meyer N.

ရင်းမြစ်‎: Anaesthesia 2010;65(7):688-91.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20477783

DOI‎: 10.1111/j.1365-2044.2010.06367.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20477783 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးယိုစီးမှုဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့် ဖြစ်သလား၊ သွေးခဲမှုဆိုင်ရာပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်သလား ဆိုတာ ခွဲခြားသိရှိဖို့ စေးပျစ်အား၊ ကျုံ့ဆန့်အားကို စမ်းသပ်ခြင်း

Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albaladejo P, Santullano CA, De Robertis E, Filipescu DC, Fries D, Görlinger K, Haas T, Imberger G, Jacob M, Lancé M, Llau J, Mallett S, Meier J, Rahe-Meyer N, Samama CM, Smith A, Solomon C, Van der Linden P, Wikkelsø AJ, Wouters P, Wyffels P.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Anaesthesiol 2013;30(6):270-382.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23656742

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e32835f4d5b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656742 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)