မာတိကာဆီ ကျော်သွား

အရိုးခွဲစိတ်ကုသမှု

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

ရင်းမြစ်‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း