မာတိကာဆီ ကျော်သွား

အရိုးခွဲစိတ်ကုသမှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Intraoperative pharmacotherapeutic blood management strategies in total knee arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Banerjee S, Issa K, Pivec R, McElroy MJ, Khanuja HS, Harwin SF, Mont MA.

ရင်းမြစ်‎: J Knee Surg 2013;26(6):379-85.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23955184

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353992

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955184 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Repeat-dose intravenous tranexamic acid further decreases blood loss in total knee arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Iwai T, Tsuji S, Tomita T, Sugamoto K, Hideki Y, Hamada M.

ရင်းမြစ်‎: Int Orthop 2013;37(3):441-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23371424

DOI‎: 10.1007/s00264-013-1787-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23371424 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

သွေးတိတ်လိမ်းဆေး

A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Achneck HE, Sileshi B, Jamiolkowski RM, Albala DM, Shapiro ML, Lawson JH.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2010;251(2):217-28.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20010084

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e3181c3bcca

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010084 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hemostatic techniques reduce hospital stay following multilevel posterior cervical spine surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cho SK, Yi JS, Park MS, Hu G, Zebala LP, Pahys JM, Kang MM, Lee DH, Riew KD.

ရင်းမြစ်‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(21):1952-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23138237

DOI‎: 10.2106/JBJS.K.00632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138237 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

ရင်းမြစ်‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 30671601

DOI‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)