မာတိကာဆီ ကျော်သွား

အရိုးခွဲစိတ်ကုသမှု

ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ

ထိန်းချုပ်မှုအောက် သွေးပေါင်ကျခြင်း

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

ရင်းမြစ်‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hypotensive epidural anesthesia in patients with aortic stenosis undergoing total hip replacement. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ho MC, Beathe JC, Sharrock NE.

ရင်းမြစ်‎: Reg Anesth Pain Med 2008;33(2):129-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18299093

DOI‎: 10.1016/j.rapm.2007.09.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18299093 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ခြေ၊ လက်တစ်ဘက်ဘက်ကို ထုံဆေးပေးခြင်း

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

ရင်းမြစ်‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)