မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခံတွင်း၊ မျက်နှာနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်မှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

The effect of tranexamic acid on blood loss during orthognathic surgery: a randomized controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Choi WS, Irwin MG, Samman N.

ရင်းမြစ်‎: J Oral Maxillofac Surg 2009;67(1):125-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19070758

DOI‎: 10.1016/j.joms.2008.08.015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19070758 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Evaluation of the efficacy of tranexamic acid on blood loss in orthognathic surgery. A prospective, randomized clinical study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sankar D, Krishnan R, Veerabahu M, Vikraman B.

ရင်းမြစ်‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41(6):713-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22340993

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2012.01.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340993 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Aprotinin reduces blood loss and the need for transfusion in orthognathic surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stewart A, Newman L, Sneddon K, Harris M.

ရင်းမြစ်‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(5):365-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11601817

DOI‎: 10.1054/bjom.2001.0664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11601817 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး

အခြားဆေးဝါးများ

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

ရင်းမြစ်‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17826960

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2007.07.017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးတိတ်လိမ်းဆေး

Clinical applications of fibrin sealants. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Fattahi T, Mohan M, Caldwell GT.

ရင်းမြစ်‎: J Oral Maxillofac Surg 2004;62(2):218-24.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 14762755

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14762755 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hemostasis of oral surgery wounds with the HemCon Dental Dressing. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Malmquist JP, Clemens SC, Oien HJ, Wilson SL.

ရင်းမြစ်‎: J Oral Maxillofac Surg 2008;66(6):1177-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18486782

DOI‎: 10.1016/j.joms.2007.12.023

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18486782 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)