မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခံတွင်း၊ မျက်နှာနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်မှု

ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ

ထိန်းချုပ်မှုအောက် သွေးပေါင်ကျခြင်း

Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery: a clinical study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Praveen K, Narayanan V, Muthusekhar MR, Baig MF.

ရင်းမြစ်‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(2):138-40.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11286449

DOI‎: 10.1054/bjom.2000.0593

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286449 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)