မာတိကာဆီ ကျော်သွား

အထူးကြပ်မတ်ကုသမှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tranexamic acid: less bleeding and less thrombosis? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Godier A, Roberts I, Hunt BJ.

ရင်းမြစ်‎: Crit Care 2012;16(3):135.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22748073

DOI‎: 10.1186/cc11374

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748073 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T; CRASH-2 collaborators.

ရင်းမြစ်‎: Lancet 2011;377(9771):1096-101, 1101.e1-2.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21439633

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60278-X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21439633 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Roberts I, Shakur H, Ker K, Coats T; CRASH‐2 Trial collaborators.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD004896.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21249666

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004896.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249666 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant factor VIIa in trauma patients with the 'triad of death.' (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mitra B, Cameron PA, Parr MJ, Phillips L.

ရင်းမြစ်‎: Injury 2012;43(9):1409-14.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21345431

DOI‎: 10.1016/j.injury.2011.01.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Low-dose recombinant factor VIIa for trauma patients with coagulopathy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stein DM, Dutton RP, Hess JR, Scalea TM.

ရင်းမြစ်‎: Injury 2008;39(9):1054-61.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18656871

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.03.032

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18656871 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးခဲပစ္စည်း အစုအဝေး

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Strategies to reduce the use of blood products: a European perspective. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Theusinger OM, Felix C, Spahn DR.

ရင်းမြစ်‎: Curr Opin Anaesthesiol 2012;25(1):59-65.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22113184

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e32834dec98

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22113184 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး

Alternatives to allogeneic platelet transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးယိုစီးမှုဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့် ဖြစ်သလား၊ သွေးခဲမှုဆိုင်ရာပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်သလား ဆိုတာ ခွဲခြားသိရှိဖို့ စေးပျစ်အား၊ ကျုံ့ဆန့်အားကို စမ်းသပ်ခြင်း

Transfusion in trauma: why and how should we change our current practice? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Theusinger OM, Spahn DR, Ganter MT.

ရင်းမြစ်‎: Curr Opin Anaesthesiol 2009;22(2):305-12.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19390257

DOI‎: 10.1097/ACO.0b013e3283212c7c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19390257 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)