မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နားနှင့် လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်—ဦးခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းခွဲစိတ်မှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Topical application of tranexamic acid after adenoidectomy: a double-blind, prospective, randomized, controlled study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Albirmawy OA, Saafan ME, Shehata EM, Basuni AS, Eldaba AA.

ရင်းမြစ်‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77(7):1139-42.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23669000

DOI‎: 10.1016/j.ijporl.2013.04.021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669000 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

အခြားဆေးဝါးများ

The effect of nasal application of cocaine/adrenaline on blood loss in Le Fort I osteotomies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

de Lange J, Baas EM, Horsthuis RB, Booij A.

ရင်းမြစ်‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(1):21-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17826960

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2007.07.017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826960 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)