မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နားနှင့် လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်—ဦးခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းခွဲစိတ်မှု

ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ

ထိန်းချုပ်မှုအောက် သွေးပေါင်ကျခြင်း

Comparison of surgical conditions during propofol or sevoflurane anaesthesia for endoscopic sinus surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ahn HJ, Chung SK, Dhong HJ, Kim HY, Ahn JH, Lee SM, Hahm TS, Kim JK.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2008;100(1):50-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17982167

DOI‎: 10.1093/bja/aem304

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982167 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)