မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နှလုံး၊ ရင်ခေါင်းနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Reduced use of allogeneic platelets through high-yield perioperative autologous plateletpheresis and reinfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Alberts M, Bandarenko N, Gaca J, Lockhart E, Milano C, Alexander S, Linder D, Lombard FW, Welsby IJ.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2014;54(5):1348-57.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24898456

DOI‎: 10.1111/trf.12463

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898456 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20393932

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393932 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Efficacy of intraoperative cell salvage in decreasing perioperative blood transfusion rates in first-time cardiac surgery patients: a retrospective study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Côté CL, Yip AM, MacLeod JB, O'Reilly B, Murray J, Ouzounian M, Brown CD, Forgie R, Pelletier MP, Hassan A

ရင်းမြစ်‎: Can J Surg 2016;59(5):330-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27668331

DOI‎: 10.1503/cjs.002216

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27668331 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Does washing swabs increase the efficiency of red cell recovery by cell salvage in aortic surgery? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haynes SL, Bennett JR, Torella F, McCollum CN.

ရင်းမြစ်‎: Vox Sang 2005;88(4):244-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15877645

DOI‎: 10.1111/j.1423-0410.2005.00631.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15877645 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Reinfusion of blood within aneurysm sac: a simple method of intraoperative blood conservation in elective abdominal aortic surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Inan K, Ucak A, Onan B, Hastaoglu O, Ugur M, Yilmaz AT.

ရင်းမြစ်‎: Ann Vasc Surg 2010;24(3):423-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20036492

DOI‎: 10.1016/j.avsg.2009.07.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20036492 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impaired red blood cell deformability after transfusion of stored allogeneic blood but not autologous salvaged blood in cardiac surgery patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Salaria ON, Barodka VM, Hogue CW, Berkowitz DE, Ness PM, Wasey JO, Frank SM.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2014;118(6):1179-87.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24806142

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000000227

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806142 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The role of cell salvage autotransfusion in abdominal aortic aneurysm surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shantikumar S, Patel S, Handa A.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;42(5):577-84.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21708474

DOI‎: 10.1016/j.ejvs.2011.04.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708474 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative cell salvage is associated with reduced postoperative blood loss and transfusion requirements in cardiac surgery: a cohort study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Vonk AB, Meesters MI, Garnier RP, Romijn JW, van Barneveld LJ, Heymans MW, Jansen EK, Boer C.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2013;53(11):2782-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23445352

DOI‎: 10.1111/trf.12126

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445352 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The efficacy of an intraoperative cell saver during cardiac surgery: a meta-analysis of randomized trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang G, Bainbridge D, Martin J, Cheng D.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2009;109(2):320-30.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19608798

DOI‎: 10.1213/ane.0b013e3181aa084c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19608798 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း

Acute normovolemic hemodilution reduces allogeneic red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Barile L, Fominskiy E, Di Tomasso N, Alpìzar Castro LE, Landoni G, De Luca M, Bignami E, Sala A, Zangrillo A, Monaco F.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2017;124(3):743-52.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27669554

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000001609

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669554 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Greater volume of acute normovolemic hemodilution may aid in reducing blood transfusions after cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goldberg J, Paugh TA, Dickinson TA, Fuller J, Paone G, Theurer PF, Shann KG, Sundt TM 3rd, Prager RL, Likosky DS; PERForm Registry and the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2015;100(5):1581-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26206721

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206721 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impact of intraoperative high-volume autologous blood collection on allogeneic transfusion during and after cardiac surgery: a propensity score matched analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Henderson RA, Mazzeffi MA, Strauss ER, Williams B, Wipfli C, Dawood M, Taylor BS, Tanaka KA

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2019;59(6):2023-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 30882929

DOI‎: 10.1111/trf.15253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882929 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cardioprotective effects of acute normovolemic hemodilution in patients undergoing coronary artery bypass surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Licker M, Ellenberger C, Sierra J, Kalangos A, Diaper J, Morel D.

ရင်းမြစ်‎: Chest 2005;128(2):838-47.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16100176

DOI‎: 10.1378/chest.128.2.838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16100176 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The effect of acute normovolaemic haemodilution on blood transfusion requirements in abdominal aortic aneurysm repair. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wolowczyk L, Lewis DR, Nevin M, Smith FC, Baird RN, Lamont PM.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22(4):361-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11563898

DOI‎: 10.1053/ejvs.2001.1457

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11563898 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးကျဲအောင်လုပ်ဖို့ (ဟီမိုဒိုင်လူးရှင်း)၊ သွေးသွင်းဖို့ လိုအပ်မှုတွေကို လျော့ကျစေရာမှာ သုံးတဲ့ နည်း (RAP)

Retrograde autologous priming of the cardiopulmonary bypass circuit reduces blood transfusion in small adults: a prospective, randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hou X, Yang F, Liu R, Yang J, Zhao Y, Wan C, Ni H, Gong Q, Dong P.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Anaesthesiol 2009;26(12):1061-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19770662

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e32833244c8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770662 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Retrograde autologous priming reduces transfusion requirements in coronary artery bypass surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Severdija EE, Heijmans JH, Theunissen M, Maessen JG, Roekaerts PH, Weerwind PW.

ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2011;26(4):315-21.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21593085

DOI‎: 10.1177/0267659111408379

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593085 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Retrograde autologous priming as a safe and easy method to reduce hemodilution and transfusion requirements during cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Trapp C, Schiller W, Mellert F, Halbe M, Lorenzen H, Welz A, Probst C.

ရင်းမြစ်‎: Thorac Cardiovasc Surg 2015;63(7):628-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25803120

DOI‎: 10.1055/s-0035-1548731

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25803120 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The effect of retrograde autologous priming volume on haemodilution and transfusion requirements during cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Vandewiele K, Bové T, De Somer FM, Dujardin D, Vanackere M, De Smet D, Moerman AT, Bouchez S, François K.

ရင်းမြစ်‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):778-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23482374

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt085

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23482374 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ဖိအား၊ ပျစ်အားသုံး စစ်ထုတ်ခြင်း

Ultrafiltration reduces blood transfusions following cardiac surgery: a meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Boodhwani M, Williams K, Babaev A, Gill G, Saleem N, Rubens FD.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Cardiothorac Surg 2006;30(6):892-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17046273

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2006.09.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17046273 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Novel ultrafiltration technique for blood conservation in cardiac operations. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gunaydin S, Gourlay T.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2013;95(6):2148-51.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23706433

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.03.048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23706433 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of the Hemobag® for modified ultrafiltration in a Jehovah's Witness patient undergoing cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Moskowitz DM, Klein JJ, Shander A, Perelman SI, McMurtry KA, Cousineau KM, Ergin MA.

ရင်းမြစ်‎: J Extra Corpor Technol 2006;38(3):265-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17089515

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17089515 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

နှလုံးနှင့် အဆုတ်ဆိုင်ရာ ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ထားသော လမ်းလွှဲ (စီးဆင်း) ပတ်လမ်းများ

Use of minimal extracorporeal circulation improves outcome after heart surgery; a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anastasiadis K, Antonitsis P, Haidich AB, Argiriadou H, Deliopoulos A, Papakonstantinou C.

ရင်းမြစ်‎: Int J Cardiol 2013;164(2):158-69.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22325958

DOI‎: 10.1016/j.ijcard.2012.01.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22325958 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Minimal extracorporeal circulation reduces the incidence of postoperative major adverse events after elective coronary artery bypass grafting in high-risk patients. A single-institutional prospective randomized study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Asteriou C, Antonitsis P, Argiriadou H, Deliopoulos A, Konstantinou D, Foroulis C, Papakonstantinou C, Anastasiadis K.

ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2013;28(4):350-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23520169

DOI‎: 10.1177/0267659113479135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23520169 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Minimized perfusion circuits: an alternative in the surgical treatment of Jehovah's Witnesses. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

El-Essawi A, Breitenbach I, Ali K, Jungebluth P, Brouwer R, Anssar M, Harringer W.

ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2013;28(1):47-53.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22907954

DOI‎: 10.1177/0267659112457971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22907954 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Significant reduction in blood loss in patients undergoing minimal extracorporeal circulation. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gerritsen WB, van Boven WJ, Wesselink RM, Smelt M, Morshuis WJ, van Dongen HP, Haas FJ, Aarts LP.

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2006;16(5):329-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16999755

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2006.00676.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16999755 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Is microplegia really superior to standard blood cardioplegia? The results from a meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gong B, Ji B, Sun Y, Wang G, Liu J, Zheng Z.

ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2015;30(5):375-82.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24756305

DOI‎: 10.1177/0267659114530454

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24756305 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impact of minimized extracorporeal circulation on outcome in patients with preoperative anemia undergoing coronary artery bypass surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haneya A, Philipp A, Von Suesskind-Schwendi M, Diez C, Hirt SW, Kolat P, Attmann T, Schoettler J, Zausig Y, Ried M, Schmid C.

ရင်းမြစ်‎: ASAIO J 2013;59(3):269-74.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23644614

DOI‎: 10.1097/MAT.0b013e3182894351

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23644614 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Total cavopulmonary connection in a 35-month-old Jehovah's Witness child. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hörer J, Schreiber C, Prodan Z, Zaccaria F, Cleuziou J, Böckler U, Kühn A, Tassani-Prell P, Lange R.

ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22(1):108-10.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18249343

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2006.11.022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249343 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Overcoming challenges: the use of minimal extracorporeal circulation in Jehovah's Witnesses undergoing cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

John A, Bennett M, Lloyd C, Allen S.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139(6):e122-3.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19931094

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2009.09.024

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931094 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Miniaturized versus conventional cardiopulmonary bypass in high-risk patients undergoing coronary artery bypass surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Koivisto SP, Wistbacka JO, Rimpiläinen R, Nissinen J, Loponen P, Teittinen K, Biancari F.

ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2010;25(2):65-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20179173

DOI‎: 10.1177/0267659110364443

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20179173 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

ရင်းမြစ်‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Perfusion approaches to blood conservation. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

McKay C.

ရင်းမြစ်‎: Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2007;11(4):252-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18270187

DOI‎: 10.1177/1089253207311158

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18270187 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Minimized extracorporeal circulation system in coronary artery bypass surgery: a 10-year single-center experience with 2243 patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Puehler T, Haneya A, Philipp A, Zausig YA, Kobuch R, Diez C, Birnbaum DE, Schmid C.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Cardiothorac Surg 2011;39(4):459-64.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20851618

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2010.08.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851618 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Coronary artery bypass grafting with a minimized cardiopulmonary bypass circuit: a prospective, randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sakwa MP, Emery RW, Shannon FL, Altshuler JM, Mitchell D, Zwada D, Holter AR.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2009;137(2):481-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19185173

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2008.08.057

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19185173 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Minimised closed circuit coronary artery bypass grafting in the elderly is associated with lower levels of organ-specific biomarkers: a prospective randomised study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

van Boven WJ, Gerritsen WB, Driessen AH, van Dongen EP, Klautz RJ, Aarts LP.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Anaesthesiol 2013;30(11):685-94.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24036568

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e328364febf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24036568 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Miniaturized cardiopulmonary bypass improves short-term outcome in cardiac surgery: a meta-analysis of randomized controlled studies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Zangrillo A, Garozzo FA, Biondi-Zoccai G, Pappalardo F, Monaco F, Crivellari M, Bignami E, Nuzzi M, Landoni G.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139(5):1162-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19775708

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2009.07.048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19775708 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)