• ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်း (၁၊ ၂)

  • ကမ္ဘာမြေကို ပြင်ဆင်တဲ့ကာလ ခြောက်ရက် (၃-၃၁)

   • ၁ ရက်နေ့– အလင်း။ နေ့နဲ့ ည (၃-၅)

   • ၂ ရက်နေ့– ဟင်းလင်းပြင် (၆-၈)

   • ၃ ရက်နေ့– ကုန်းမြေနဲ့ အပင်တွေ (၉-၁၃)

   • ၄ ရက်နေ့– ကောင်းကင်အလင်းအိမ်တွေ (၁၄-၁၉)

   • ၅ ရက်နေ့– ငါးတွေ၊ ငှက်တွေ (၂၀-၂၃)

   • ၆ ရက်နေ့– တိရစ္ဆာန်တွေ၊ လူတွေ (၂၄-၃၁)

  • သတ္တမနေ့မှာ ဘုရားသခင် အနားယူ (၁-၃)

  • ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး ဖန်ဆင်းရှင် ယေဟောဝါဘုရား ()

  • ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲက လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမ (၅-၂၅)

   • လူကို မြေမှုန့်နဲ့ ပုံဖော် ()

   • တားမြစ်ထားတဲ့ သိကျွမ်းရာအပင် (၁၅-၁၇)

   • လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းခြင်း (၁၈-၂၅)

  • လူ့အပြစ်ရဲ့ အစ (၁-၁၃)

   • ပထမဆုံး မုသာ (၄၊ ၅)

  • ပုန်ကန်သူတွေကို ယေဟောဝါ စီရင် (၁၄-၂၄)

   • မိန်းမရဲ့မျိုးနွယ်အကြောင်း ကြိုဟော (၁၅)

   • ဧဒင်ကနေ နှင်ထုတ် (၂၃၊ ၂၄)

  • အာဒံကနေ နောဧအထိ (၁-၃၂)

   • အာဒံ သားသမီးရ ()

   • ဘုရားလမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လျှောက်သူ ဧနောက် (၂၁-၂၄)

  • ဘုရားရဲ့သားတွေ ကမ္ဘာပေါ် မိန်းမယူကြ (၁-၃)

  • နက်ဖလင်တွေ မွေးဖွားလာ ()

  • လူ့ဆိုးသွမ်းမှုကြောင့် ယေဟောဝါ စိတ်မကောင်း (၅-၈)

  • သင်္ဘောဆောက်ဖို့ နောဧ တာဝန်ရ (၉-၁၆)

  • ရေလွှမ်းမိုးမယ့်အကြောင်း ဘုရား အသိပေး (၁၇-၂၂)

  • သင်္ဘောထဲ ဝင်ခြင်း (၁-၁၀)

  • ကမ္ဘာချီ ရေလွှမ်းမိုးဘေး (၁၁-၂၄)

  • လွှမ်းမိုးတဲ့ရေ လျော့ကျသွား (၁-၁၄)

   • ချိုးငှက်တစ်ကောင် လွှတ် (၈-၁၂)

  • သင်္ဘောထဲက ထွက် (၁၅-၁၉)

  • ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုရားရဲ့ကတိ (၂၀-၂၂)

  • လူအားလုံးအတွက် ညွှန်ကြားချက် (၁-၇)

   • သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညတ် (၄-၆)

  • သက်တံ ကတိ (၈-၁၇)

  • နောဧရဲ့သားမြေးတွေအကြောင်း ကြိုဟောချက် (၁၈-၂၉)

 • ၁၀

  • လူမျိုးတွေရဲ့ စာရင်း (၁-၃၂)

   • ယာဖက်ရဲ့ သားမြေးတွေ (၂-၅)

   • ဟာမရဲ့ သားမြေးတွေ (၆-၂၀)

    • ယေဟောဝါကို နိမ်ရောဒ ဆန့်ကျင် (၈-၁၂)

   • ရှေမရဲ့ သားမြေးတွေ (၂၁-၃၁)

 • ၁၁

  • ဘေဘယ် ရဲတိုက် (၁-၄)

  • ဘာသာစကားကို ယေဟောဝါ ရှုပ်ထွေးစေ (၅-၉)

  • ရှေမကနေ အာဗြံအထိ (၁၀-၃၂)

   • တေရ မိသားစု (၂၇)

   • ဥရမြို့ကနေ အာဗြံ ထွက်ခွာ (၃၁)

 • ၁၂

  • ခါရန်မြို့ကနေ ခါနန်ပြည်ကို အာဗြံ ထွက်ခွာ (၁-၉)

   • အာဗြံကို ဘုရားကတိပေး ()

  • အီဂျစ်ပြည်ရောက် အာဗြံနဲ့ စာရဲ (၁၀-၂၀)

 • ၁၃

  • ခါနန်ပြည်ကို အာဗြံ ပြန်လာ (၁-၄)

  • အာဗြံနဲ့ လောတ လမ်းခွဲ (၅-၁၃)

  • အာဗြံကို ဘုရား ကတိထပ်ပေး (၁၄-၁၈)

 • ၁၄

  • လောတကို အာဗြံ ကယ်တင် (၁-၁၆)

  • အာဗြံကို မေလခိဇေဒက် ကောင်းချီးပေး (၁၇-၂၄)

 • ၁၅

  • ဘုရားက အာဗြံနဲ့ ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ (၁-၂၁)

   • အနှစ် ၄၀၀ ညှဉ်းဆဲခံရမယ့်အကြောင်း ကြိုပြော  (၁၃)

   • အာဗြံကို ဘုရား ကတိထပ်ပေး (၁၈-၂၁)

 • ၁၆

  • ဟာဂရနဲ့ အိရှမေလ (၁-၁၆)

 • ၁၇

  • လူမျိုးများစွာရဲ့ဖခင် ဖြစ်လာမယ့် အာဗြဟံ (၁-၈)

   • အာဗြံကို အာဗြဟံလို့ နာမည်ပြောင်း ()

  •  အရေဖျားဖြတ်ခြင်း ပဋိညာဉ် (၉-၁၄)

  • စာရဲကို စာရာလို့ နာမည်ပြောင်း (၁၅-၁၇)

  • သားအိဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကတိ (၁၈-၂၇)

 • ၁၈

  • ကောင်းကင်တမန်သုံးပါး အာဗြဟံဆီ ရောက်လာ (၁-၈)

  • စာရာ သားရမယ့် ကတိ။ စာရာ ရယ် (၉-၁၅)

  • သောဒုံမြို့အတွက် အာဗြဟံ အသနားခံ (၁၆-၃၃)

 • ၁၉

  • လောတဆီ ကောင်းကင်တမန်တွေ ရောက်လာ (၁-၁၁)

  • လောတနဲ့မိသားစုကို ထွက်ခွာဖို့ တိုက်တွန်း (၁၂-၂၂)

  • သောဒုံနဲ့ ဂေါမောရ ဖျက်ဆီးခံရ (၂၃-၂၉)

   • လောတရဲ့ဇနီး ဆားတိုင်ဖြစ် (၂၆)

  • လောတနဲ့ သမီးများ (၃၀-၃၈)

   • မောဘနဲ့ အမ္မုန်လူမျိုးရဲ့ မူလအစ (၃၇၊ ၃၈)

 • ၂၀

  • အဘိမလက်ဆီက စာရာ ကယ်တင်ခံရ (၁-၁၈)

 • ၂၁

  • အိဇက် မွေးလာ (၁-၇)

  • အိရှမေလက အိဇက်ကို လှောင်ပြောင် (၈၊ ၉)

  • ဟာဂရနဲ့ အိရှမေလ ထွက်သွားရ (၁၀-၂၁)

  • အာဗြဟံနဲ့ အဘိမလက် ကတိသစ္စာပြု (၂၂-၃၄)

 • ၂၂

  • အိဇက်ကို ပူဇော်ဖို့ အာဗြဟံကို ပြော (၁-၁၉)

   • အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်ကြောင့် ကောင်းချီးရ (၁၅-၁၈)

  • ရေဗက္ကာရဲ့ မိသားစု (၂၀-၂၄)

 • ၂၃

  • စာရာ သေဆုံး၊ သင်္ချိုင်းမြေ (၁-၂၀)

 • ၂၄

  • အိဇက်အတွက် ဇနီးရှာ (၁-၅၈)

  • အိဇက်နဲ့ ရေဗက္ကာ တွေ့ဆုံ (၅၉-၆၇)

 • ၂၅

  • အာဗြဟံ နောက်အိမ်ထောင်ပြု (၁-၆)

  • အာဗြဟံ သေဆုံး (၇-၁၁)

  • အိရှမေလရဲ့ သားများ (၁၂-၁၈)

  • ယာကုပ်နဲ့ ဧသော မွေးလာ (၁၉-၂၆)

  • သားဦးအခွင့်အရေးကို ဧသော ရောင်း (၂၇-၃၄)

 • ၂၆

  • ဂေရာအရပ်မှာ အိဇက်နဲ့ ရေဗက္ကာ (၁-၁၁)

   • အိဇက်ကို ဘုရားကတိ အတည်ပြု (၃-၅)

  • ရေတွင်းအတွက် ရန်တွေ့ (၁၂-၂၅)

  • အဘိမလက်နဲ့ အိဇက် ကတိသစ္စာပြု (၂၆-၃၃)

  • ဧသောရဲ့ဇနီး ဟိတ္တိသူနှစ်ဦး (၃၄၊ ၃၅)

 • ၂၇

  • အိဇက်ပေးတဲ့ကောင်းချီး ယာကုပ်ရရှိ (၁-၂၉)

  • ဧသော ကောင်းချီးလိုချင်ပေမဲ့ နောင်တမရ (၃၀-၄၀)

  • ယာကုပ်ကို ဧသော ရန်ငြိုးထား (၄၁-၄၆)

 • ၂၈

  • အိဇက်က ယာကုပ်ကို ပါဒန်အာရံအရပ်ဆီ ထွက်သွားခိုင်း (၁-၉)

  • ဗေသလမှာ ယာကုပ် အိပ်မက်မက် (၁၀-၂၂)

   • ယာကုပ်ကို ဘုရားကတိ အတည်ပြု (၁၃-၁၅)

 • ၂၉

  • ယာကုပ်နဲ့ ရာခေလ တွေ့ဆုံ (၁-၁၄)

  • ရာခေလကို ယာကုပ် ချစ်မြတ်နိုး (၁၅-၂၀)

  • လေအာနဲ့ ရာခေလကို ယာကုပ် ထိမ်းမြား (၂၁-၂၉)

  • လေအာနဲ့ ယာကုပ်ရဲ့သား လေးဦး– ရုဗင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ (၃၀-၃၅)

 • ၃၀

  • ဗိလဟာက ဒန်နဲ့ နဿလိကို မွေးဖွား (၁-၈)

  • ဇိလပက ဂဒ်နဲ့ အာရှာကို မွေးဖွား (၉-၁၃)

  • လေအာက အိသခါနဲ့ ဇာဗုလုန်ကို မွေးဖွား (၁၄-၂၁)

  • ရာခေလက ယောသပ်ကို မွေးဖွား (၂၂-၂၄)

  • ယာကုပ်ရဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ တိုးများလာ (၂၅-၄၃)

 • ၃၁

  • ခါနန်ပြည်ကို ယာကုပ် တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာ (၁-၁၈)

  • ယာကုပ်ကို လာဗန် လိုက်မီ (၁၉-၃၅)

  • လာဗန်နဲ့ ယာကုပ် ကတိသစ္စာပြု (၃၆-၅၅)

 • ၃၂

  • ယာကုပ် ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ ဆုံ (၁၊ ၂)

  • ဧသောနဲ့တွေ့ဖို့ ယာကုပ် ကြိုတင်ပြင်ဆင် (၃-၂၃)

  • ကောင်းကင်တမန်နဲ့ ယာကုပ် နပန်းလုံး (၂၄-၃၂)

   • ယာကုပ်ကို အစ္စရေးလို့ နာမည်ပြောင်း (၂၈)

 • ၃၃

  • ယာကုပ်နဲ့ ဧသော တွေ့ဆုံ (၁-၁၆)

  • ရှေခင်မြို့ကို ယာကုပ် ခရီးထွက် (၁၇-၂၀)

 • ၃၄

  • ဒိန စော်ကားခံရ (၁-၁၂)

  • ယာကုပ်ရဲ့သားတွေ ဉာဏ်ဆင် (၁၃-၃၁)

 • ၃၅

  • နတ်ဘုရားရုပ်တုတွေကို ယာကုပ် ဖယ်ရှား (၁-၄)

  • ဗေသလကို ယာကုပ် ရောက်လာ (၅-၁၅)

  • ဗင်ယာမိန်ကို မွေးဖွား။ ရာခေလ သေဆုံး (၁၆-၂၀)

  • အစ္စရေးရဲ့သား ၁၂ ယောက် (၂၁-၂၆)

  • အိဇက် သေဆုံး (၂၇-၂၉)

 • ၃၆

  • ဧသောရဲ့ သားမြေး (၁-၃၀)

  • ဧဒုံဘုရင်များ၊ စော်ဘွားများ (၃၁-၄၃)

 • ၃၇

  • ယောသပ်ရဲ့ အိပ်မက်များ (၁-၁၁)

  • ယောသပ်နဲ့ မနာလိုတဲ့ အစ်ကိုတွေ (၁၂-၂၄)

  • ယောသပ် ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံရ (၂၅-၃၆)

 •  ၃၈

 • ၃၉

  • ပေါတိဖာအိမ်ရောက် ယောသပ် (၁-၆)

  • ပေါတိဖာရဲ့ဇနီးကို ယောသပ် ငြင်းဆန် (၇-၂၀)

  • ထောင်ကျတဲ့ ယောသပ် (၂၁-၂၃)

 • ၄၀

  • အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အိပ်မက်ကို ယောသပ် အနက်ဖွင့် (၁-၁၉)

   • “အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဘုရားသခင် ရှင်းပြနိုင်” ()

  • ဖာရောရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ (၂၀-၂၃)

 • ၄၁

  • ဖာရောရဲ့အိပ်မက်ကို ယောသပ် အနက်ဖွင့် (၁-၃၆)

  • ယောသပ်ကို ဖာရော ချီးမြှောက် (၃၇-၄၆က)

  • ရိက္ခာတွေ ယောသပ် စုဆောင်း  (၄၆ခ-၅၇)

 • ၄၂

  • ယောသပ်ရဲ့အစ်ကိုတွေ အီဂျစ်ပြည်ကိုသွား (၁-၄)

  • ယောသပ်က အစ်ကိုတွေနဲ့ ဆုံပြီး စမ်းသပ် (၅-၂၅)

  • အစ်ကိုတွေ ယာကုပ်ရှိရာ အိမ်ကိုပြန်ကြ (၂၆-၃၈)

 • ၄၃

  • ယောသပ်ရဲ့အစ်ကိုတွေ အီဂျစ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်သွား၊ ဗင်ယာမိန် လိုက်ပါ (၁-၁၄)

  • ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ ယောသပ် ထပ်မံတွေ့ဆုံ (၁၅-၂၃)

  • ညီအစ်ကိုတွေနဲ့အတူ ယောသပ် စားသောက် (၂၄-၃၄)

 • ၄၄

  • ဗင်ယာမိန်အိတ်ထဲ ယောသပ်ရဲ့ ငွေခွက်ကိုတွေ့ (၁-၁၇)

  • ဗင်ယာမိန်အတွက် ယုဒ အသနားခံ (၁၈-၃၄)

 • ၄၅

  • ယောသပ်က သူဘယ်သူဖြစ်မှန်း အသိပေး (၁-၁၅)

  • ယောသပ်ရဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ယာကုပ်ဆီ ပြန်ကြ (၁၆-၂၈)

 • ၄၆

  • ယာကုပ်နဲ့ အိမ်သားတွေ အီဂျစ်ပြည်ကို ပြောင်းရွှေ့ (၁-၇)

  • အီဂျစ်ပြည်ကို ပြောင်းရွှေ့လာသူတို့ရဲ့ နာမည်များ (၈-၂၇)

  • ဂေါရှင်အရပ်မှာ ယာကုပ်ကို ယောသပ် တွေ့ဆုံ (၂၈-၃၄)

 • ၄၇

  • ဖာရောနဲ့ ယာကုပ် တွေ့ဆုံ (၁-၁၂)

  • ယောသပ် ပညာရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲ (၁၃-၂၆)

  • ဂေါရှင်အရပ်မှာ အစ္စရေး အခြေချ (၂၇-၃၁)

 • ၄၈

  • ယောသပ်ရဲ့ သားနှစ်ယောက်ကို ယာကုပ် ကောင်းချီးပေး (၁-၁၂)

  • ဧဖရိမ် ကောင်းချီးပိုရ (၁၃-၂၂)

 • ၄၉

  • ယာကုပ် မသေဆုံးခင် ကြိုဟောခဲ့ (၁-၂၈)

   • ယုဒဆီကနေ ရှိလော ပေါ်ထွက်လာ (၁၀)

  • ဈာပနအတွက် ယာကုပ်မှာကြား (၂၉-၃၂)

  • ယာကုပ် သေဆုံး (၃၃)

 • ၅၀

  • ခါနန်ပြည်မှာ ယာကုပ်ကို သင်္ဂြိုဟ် (၁-၁၄)

  • ယောသပ်ရဲ့ ခွင့်လွှတ်စကား (၁၅-၂၁)

  • ယောသပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့များ၊ သေဆုံး (၂၂-၂၆)

   • အရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယောသပ် မှာကြား (၂၅)