၁ ယောဟန် ၂:၁-၂၉

 ငါ၏သားသမီးတို့၊ သင်တို့ အပြစ်မပြုမိစေရန် ဤအကြောင်းအရာများကို စာရေးလိုက်ပါ၏။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် အပြစ်ပြုမိလျှင် ဖြောင့်မတ်တော်မူသည့် ကူညီမစသောအရှင် ယေရှုခရစ်သည် ခမည်းတော်ထံ၌ ရှိတော်မူ၏။ ၂  ကိုယ်တော်သည် ငါတို့၏အပြစ်များအတွက်သာမက တစ်လောကလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ် ဖြစ်တော်မူ၏။ ၃  ထိုအပြစ်ဖြေရာယဇ်ကြောင့် ငါတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သိလာကြရ၏။ ကိုယ်တော်၏ပညတ်များကို ဆက်၍ လိုက်နာမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်တော်ကို သိကြမည်။ ၄  “ကိုယ်တော်ကို ငါသိ၏” ဟုဆိုလျက် ကိုယ်တော့်ပညတ်တော်များကို မလိုက်နာလျှင် လိမ်လည်သူဖြစ်၏။ ထိုသူ၌ အမှန်တရား မရှိ။ ၅  ကိုယ်တော်၏တရားစကားတော်ကို လိုက်နာသူ မည်သူမဆို၌ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အမှန်ပြည့်ဝစုံလင်လေပြီ။ ဤနည်းဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိကြောင်း သိရှိရ၏။ ၆  ကိုယ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိသည်ဟု ဆိုသူသည် ယေရှုနည်းတူ လျှောက်လှမ်းနေရမည့် တာဝန်လည်း ရှိ၏။ ၇  ချစ်ရသောသူတို့၊ ပညတ်သစ်အကြောင်း မဟုတ်ဘဲ အစကတည်းက သင်တို့ရထားသည့် ပညတ်ဟောင်းအကြောင်း သင်တို့ထံ ရေးလိုက်ပါ၏။ ထိုပညတ်ဟောင်းသည် သင်တို့ကြားခဲ့သည့် တရားစကားတော်ဖြစ်၏။ ၈  တစ်ဖန်၊ သင်တို့ကို ပညတ်သစ်အကြောင်း ရေးလိုက်ပါ၏။ ထိုပညတ်ကို ယေရှုလိုက်နာသည့်နည်းတူ သင်တို့လည်း လိုက်နာကြသည့်အတွက် မှောင်မိုက်သည် ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်၍ စစ်မှန်သောအလင်းသည် ထွန်းလင်းလျက်ရှိပြီ။ ၉  အလင်း၌ ရှိသည်ဟုဆိုလျက် မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူသည် ယခုထိ မှောင်မိုက်၌ ရှိဆဲဖြစ်၏။ ၁၀  မိမိညီအစ်ကိုကို ချစ်သောသူသည် အလင်း၌ ရှိနေ၏။ ထိုသူ၌ တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်းမရှိ။ ၁၁  သို့သော် မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူသည် မှောင်မိုက်၌ ရှိ၏။ သူသည် မှောင်မိုက်၌ လျှောက်လှမ်းနေ၏။ မှောင်မိုက်သည် မျက်စိကို ကွယ်စေသဖြင့် အဘယ်အရပ်သို့ သွားနေသည်ကို သူမသိ။ ၁၂  သားသမီးတို့၊ ကိုယ်တော်၏နာမကြောင့် သင်တို့၏အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခံရပြီဖြစ်၍ သင်တို့ထံ ရေးလိုက်ပါ၏။ ၁၃  ဖခင်တို့၊ အစအဦးက ရှိတော်မူသောအရှင်ကို သင်တို့သိလာကြသောကြောင့် သင်တို့ထံ ငါရေးလိုက်ပါ၏။ လူပျိုတို့၊ ဆိုးညစ်သူကို သင်တို့ အောင်နိုင်ကြသောကြောင့် သင်တို့ထံ ငါရေးလိုက်ပါ၏။ သားသမီးတို့၊ ခမည်းတော်ကို သင်တို့ သိလာကြသောကြောင့် သင်တို့ထံ ငါရေးလိုက်ပါ၏။ ၁၄  ဖခင်တို့၊ အစအဦး၌ ရှိတော်မူသောအရှင်ကို သင်တို့သိလာကြသောကြောင့် သင်တို့ထံ ငါရေးလိုက်ပါ၏။ လူပျိုတို့၊ သင်တို့သည် သန်စွမ်းပြီး သင်တို့၌ ဘုရားသခင်၏တရားစကားတော်ရှိနေ၍ ဆိုးညစ်သူကိုလည်း အောင်နိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သင်တို့ထံ ရေးလိုက်ပါ၏။ ၁၅  လောကကိုလည်းကောင်း၊ လောက၌ ရှိသောအရာများကိုလည်းကောင်း မချစ်ကြနှင့်။ လောကကို ချစ်သောသူသည် ခမည်းတော်ကို ချစ်ခြင်းမရှိ။ ၁၆  အကြောင်းမူကား သွေးသားတပ်မက်ခြင်း၊ မျက်စိတပ်မက်ခြင်း၊ လောကစည်းစိမ်၌ ဝါကြွားခြင်းတည်းဟူသော လောက၌ ရှိသမျှသောအရာတို့သည် ခမည်းတော်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ လောကနှင့်သာစပ်ဆိုင်၏။ ၁၇  ထို့ပြင်၊ လောကနှင့် လောကတပ်မက်ခြင်းတို့သည် ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ဆဲရှိ၏။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်သောသူမူကား အစဉ်အမြဲတည်၏။ ၁၈  သားသမီးတို့၊ ယခုအချိန်သည် နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်၏။ ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူ ပေါ်လာမည်ဟု သင်တို့ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ယခုပင် ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူများစွာ ပေါ်လာပြီ။ သို့ဖြစ်၍ နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း ငါတို့သိနိုင်၏။ ၁၉  ထိုသူတို့သည် ငါတို့ကဲ့သို့သောသူများ မဟုတ်ကြသောကြောင့် ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ငါတို့ကဲ့သို့သောသူများ ဖြစ်ကြလျှင် ငါတို့နှင့်အတူ ရှိနေကြလိမ့်မည်။ ငါတို့ကဲ့သို့သောသူများ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားစေရန် ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားကြ၏။ ၂၀  သင်တို့သည် သန့်ရှင်းတော်မူသောအရှင်၏ ဘိသိက်ပေးခြင်းကို ခံရကြပြီ။ သင်တို့အားလုံး၌ အသိပညာရှိ၏။ ၂၁  အမှန်တရားကို သင်တို့မသိသောကြောင့် မဟုတ်။ အမှန်တရားကို သင်တို့သိသောကြောင့် ငါရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာ မုသာသည် အမှန်တရားနှင့် မစပ်ဆိုင်။ ၂၂  ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို ငြင်းပယ်သူသည် လိမ်လည်သူမဟုတ်ပေလော။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်ကို ငြင်းပယ်သူသည် ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်၏။ ၂၃  သားတော်ကို ငြင်းပယ်သူတိုင်း၌ ခမည်းတော်မရှိ။ သားတော်ကို အသိအမှတ်ပြုဝန်ခံသူတိုင်း၌ ခမည်းတော်ရှိ၏။ ၂၄  သင်တို့မူကား၊ အစကတည်းက ကြားနာခဲ့သောတရားကို သင်တို့အထဲ၌ တည်မြဲတည်စေကြလော့။ အစကတည်းက ကြားနာခဲ့သောတရားသည် သင်တို့အထဲ၌ တည်ရှိနေလျှင် သားတော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်နှင့်လည်းကောင်း တစည်းတလုံးတည်းရှိလိမ့်မည်။ ၂၅  ထို့ပြင် ငါတို့ကို ကိုယ်တော်တိုင် ကတိထားတော်မူသောအရာကား ထာဝရအသက်ပေတည်း။ ၂၆  သင်တို့ကို လှည့်ဖြားရန် ကြိုးစားနေသူတို့အကြောင်းကို ငါရေးလိုက်ပါ၏။ ၂၇  ကိုယ်တော်၏ဘိသိက်ပေးခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိမည်ဆိုလျှင် သင်တို့ကို မည်သူမျှ သွန်သင်ပေးနေရန်မလို။ ဘိသိက်ပေးခြင်းသည် သင်တို့ကို အရာရာသွန်သင်ပေးနေ၏။ ထိုဘိသိက်ပေးခြင်းသည် မှန်ကန်၍ မုသာနှင့်ကင်းလွတ်၏။ သင်တို့သည် သွန်သင်ခံရသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ရှိနေကြလော့။ ၂၈  သားသမီးတို့၊ ကိုယ်တော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ရှိနေကြလော့။ သို့ပြုလျှင် ကိုယ်တော် ထင်ရှားတော်မူသည့်အခါ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်မည်။ ကိုယ်တော်ရောက်ရှိတော်မူချိန်တွင် ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းလည်း ရှိမည်မဟုတ်။ ၂၉  ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူကြောင်း သင်တို့သိကြလျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်သောသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ပေါ်စေတော်မူခြင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်း သင်တို့သိကြရမည်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ