၁ ကောရိန္သု ၁၂:၁-၃၁

၁၂  ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဆုကျေးဇူးများကို သင်တို့မသိဘဲ မနေစေလိုပါ။ ၂  သင်တို့သည် လူမျိုးခြားဖြစ်စဉ်က စကားမပြောတတ်သော ရုပ်တုများကို ကိုးကွယ်ရန် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သွေးဆောင်ခံရကြောင်း သင်တို့သိကြ၏။ ၃  ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ကို အမှီပြု၍ မည်သူမျှ “ယေရှုသည် ကျိန်ခြင်းကိုခံရသည်” ဟုပြောမည်မဟုတ်။ ထိုနည်းတူ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ကို အမှီမပြုလျှင် မည်သူမျှ “ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟုမပြောနိုင်ကြောင်း သင်တို့ကို ငါသိမှတ်စေလိုပါသည်။ ၄  ဆုကျေးဇူး အမျိုးမျိုးရှိ၏။ သို့သော် အားလုံးသည် ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်*ကြောင့် ဖြစ်၏။ ၅  အမှုတော်ဆောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးရှိ၏။ သို့သော် သခင်တစ်ပါးတည်း ရှိ၏။ ၆  လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးရှိ၏။ သို့သော် လူအသီးသီးတို့၌ အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်တော်မူသော ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိ၏။ ၇  သို့ရာတွင် အကျိုးရှိသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော် ထင်ရှားစေခြင်းအခွင့်ကို လူအသီးသီးတို့အား ပေးတော်မူ၏။ ၈  ဥပမာ၊ ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ဖြင့် လူတစ်ဦးကို ဉာဏ်ပညာစကား ပေးတော်မူ၏။ ထိုစွမ်းအားတော်ဖြင့်ပင် အခြားသူတစ်ဦးကို အသိပညာစကား ပေးတော်မူ၏။ ၉  ထိုစွမ်းအားတော်ဖြင့်ပင် အခြားသူတစ်ဦးကို ယုံကြည်ခြင်း ပေးတော်မူ၏။ ထိုစွမ်းအားတော်ဖြင့်ပင် အခြားသူတစ်ဦးကို ရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်သော ဆုကျေးဇူး ပေးတော်မူ၏။ ၁၀  တစ်ဦးကို တန်ခိုးပြနိုင်သောအခွင့်၊ တစ်ဦးကို ပရောဖက်ပြုနိုင်သောအခွင့်၊ တစ်ဦးကို သတင်းစကားများ ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သောအခွင့်၊ တစ်ဦးကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပြောဆိုနိုင်သောအခွင့်၊ တစ်ဦးကို ဘာသာစကား ပြန်ဆိုနိုင်သောအခွင့် ပေးတော်မူ၏။ ၁၁  ဤအခွင့်ရှိသမျှကို ထိုစွမ်းအားတော်* တစ်မျိုးတည်းကပင် လုပ်ဆောင်၍ လူအသီးသီးတို့အား အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဝေမျှပေးတော်မူ၏။ ၁၂  ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်တည်းတွင် အင်္ဂါအများရှိသော်လည်း ထိုအင်္ဂါအပေါင်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်၏။ ခရစ်တော်သည်လည်း ထိုနည်းတူ ဖြစ်၏။ ၁၃  အကြောင်းမူကား ဂျူးဖြစ်စေ၊ ဂရိဖြစ်စေ၊ ကျွန်ဖြစ်စေ၊ လူလွတ်ဖြစ်စေ ငါတို့ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်တည်း၌ နှစ်ခြင်းခံကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည် ထိုစွမ်းအားတော်ကို ရရှိကြ၏။ ၁၄  ခန္ဓာကိုယ်၌ အင်္ဂါတစ်ခုတည်း ရှိသည်မဟုတ်။ အင်္ဂါအများရှိသည် ဖြစ်၍၊ ၁၅  ခြေက “ငါသည် လက်မဟုတ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မဆိုင်” ဟုဆိုလျှင် ထိုသို့ဆိုသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မဆိုင်သည် မဟုတ်။ ၁၆  နားကလည်း “ငါသည် မျက်စိမဟုတ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မဆိုင်” ဟုဆိုလျှင် ထိုသို့ဆိုသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မဆိုင်သည် မဟုတ်။ ၁၇  တစ်ကိုယ်လုံးသည် မျက်စိဖြစ်လျှင် မည်သို့ ကြားနိုင်မည်နည်း။ တစ်ကိုယ်လုံးသည် နားဖြစ်လျှင် မည်သို့ အနံ့ခံနိုင်မည်နည်း။ ၁၈  ယခုမူကား ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း အင်္ဂါအသီးသီးကို ခန္ဓာကိုယ်၌ နေရာချထားတော်မူ၏။ ၁၉  အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည် တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ကြလျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် အဘယ်မှာ ရှိလိမ့်မည်နည်း။ ၂၀  ယခုမူကား အင်္ဂါအများရှိသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်တည်းရှိ၏။ ၂၁  မျက်စိကလက်အား “သင့်ကို ငါအလိုမရှိ” ဟုမဆိုနိုင်။ ထိုနည်းတူ ဦးခေါင်းကလည်း ခြေထောက်အား “သင်တို့ကို ငါအလိုမရှိ” ဟုမဆိုနိုင်။ ၂၂  အားနည်းဟန်ရှိသော အင်္ဂါများသည်လည်း အမှန်အားဖြင့် မရှိမဖြစ်သော အင်္ဂါများ ဖြစ်ကြ၏။ ၂၃  အသရေနည်းသည်ဟု ထင်ရသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများသည် သာ၍ကြီးသော အသရေကိုရကြ၏။ တင့်တယ်ပုံမရှိသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများသည် သာ၍ ကြီးသောတင့်တယ်ခြင်းကို ရကြ၏။ ၂၄  တင့်တယ်ပြီးသော အင်္ဂါများကိုမူ ထပ်၍မွမ်းမံပေးရန်မလို။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ဂုဏ်အသရေလိုသည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို အသရေပိုရှိစေရန် ကိုယ်အင်္ဂါများကို ပေါင်းစပ်ပေးထား၏။ ၂၅  ခန္ဓာကိုယ်၌ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုမရှိဘဲ အင်္ဂါအချင်းချင်း ထပ်တူထပ်မျှ ဂရုစိုက်ကြရန်ဖြစ်၏။ ၂၆  အင်္ဂါတစ်ခုသည် ဝေဒနာခံစားရလျှင် အခြားအင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်လည်း ထပ်တူခံစားရ၏။ အင်္ဂါတစ်ခုသည် ချီးမွမ်းခံရလျှင် အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည် ထပ်တူဝမ်းမြောက်ကြ၏။ ၂၇  ယခုတွင် သင်တို့သည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်၍ အသီးသီးတို့သည် အင်္ဂါချင်းများဖြစ်ကြ၏။ ၂၈  ဘုရားသခင်သည် ပထမတမန်တော်များ၊ ဒုတိယပရောဖက်များ၊ တတိယ ဆရာများ၊ ထို့နောက် တန်ခိုးပြနိုင်သောသူ၊ ရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်သောသူ၊ ထောက်ပံ့မစသောသူ၊ ညွှန်ကြားနိုင်စွမ်းနှင့် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပြောနိုင်စွမ်းရှိသူ အသီးသီးတို့ကို အသင်းတော်တွင် ခန့်ထားတော်မူ၏။ ၂၉  သူတို့ရှိသမျှသည် တမန်တော်များ ဖြစ်ကြသလော။ သူတို့ရှိသမျှသည် ပရောဖက်များ ဖြစ်ကြသလော။ သူတို့ရှိသမျှသည် ဆရာများ ဖြစ်ကြသလော။ သူတို့ရှိသမျှသည် တန်ခိုးပြနိုင်ကြသလော။ ၃၀  သူတို့ရှိသမျှသည် ရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်သော ဆုကျေးဇူးကို ရကြသလော။ သူတို့ရှိသမျှသည် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို ပြောဆိုနိုင်ကြသလော။ သူတို့ရှိသမျှသည် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ကြသလော။ ၃၁  သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် သာ၍ကြီးမြတ်သော ဆုကျေးဇူးများကို ထက်သန်စွာ ရှာနေကြလော့။ ထို့ပြင် သာလွန်ကောင်းမြတ်သော လမ်းစဉ်ကို သင်တို့အား ငါပြဦးမည်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။
ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။