ဟီဘရူး ၃:၁-၁၉

 သို့ဖြစ်၍ ကောင်းကင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသော သန့်ရှင်းသောညီအစ်ကိုတို့၊ တမန်တော်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ် ငါတို့ယုံကြည်လက်ခံသော ယေရှုကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြလော့။ ၂  မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တွင် သစ္စာရှိသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်သည် မိမိအား တမန်တော်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်စေသော ဘုရားသခင်ကို သစ္စာရှိတော်မူ၏။ ၃  ကိုယ်တော်သည် မောရှေထက်သာ၍ ဘုန်းအသရေရှိသည်ဟု ယူမှတ်တော်မူခြင်းခံရ၏။ အိမ်ဆောက်သောသူသည် အိမ်ထက်သာ၍ ဂုဏ်ရှိသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏။ ၄  အိမ်မည်သည်ကား တစ်စုံတစ်ဦး တည်ဆောက်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ အရာခပ်သိမ်းကို တည်ဆောက်သောသူမူကား ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ၅  ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တွင် သစ္စာရှိအစေအပါးဖြစ်သော မောရှေသည် နောင်တွင်ပြောဆိုမည့်အရာတို့၏ သက်သေဖြစ်၏။ ၆  ခရစ်တော်မူကား ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကို အစိုးရသည့် သစ္စာရှိသောသားဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့် မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း ဝါကြွားပြောဆိုခြင်းကို အဆုံးတိုင် ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ ကိုင်ဆွဲမည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ဖြစ်ကြ၏။ ၇  ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်က “ယနေ့ ကိုယ်တော်၏အသံကို သင်တို့ နားထောင်သည်ဆိုလျှင်၊ ၈  တောအရပ်တွင် အမျက်တော်ကိုနှိုးဆွ၍ စမ်းသပ်စဉ်ကကဲ့သို့ ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံး မရှိကြနှင့်။ ၉  ထိုစဉ်က သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် အနှစ်လေးဆယ်တိုင် ငါ၏အမှုတော်များကို မြင်ခဲ့လျက်နှင့် ငါ့ကိုစမ်းသပ်ကြ၏။ ၁၀  ထို့ကြောင့် ထိုလူမျိုးဆက်ကို ငါရွံရှာ၍ ‘သူတို့စိတ်နှလုံးတွင် အစဉ်လမ်းလွဲကြပြီး ငါ၏နည်းလမ်းတော်များကို မသိကြ’ ဟုငါမိန့်ဆို၏။ ၁၁  သို့ဖြစ်၍ ‘သူတို့သည် ငါ၏အနားယူရာထဲသို့ မဝင်ကြရ’ ဟုအမျက်တော်ထွက်လျက် ကျိန်ဆို၏” ဟူ၍ဆို၏။ ၁၂  ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့တွင် မည်သူမျှ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ထံမှ ဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့၍ ဆိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေရန် သတိပြုကြလော့။ ၁၃  “ယနေ့” ဟူ၍ ခေါ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နေ့စဉ် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လျက်နေကြလော့။ အကြောင်းမူကား သင်တို့တစ်ဦးဦးသည် အပြစ်၏လှည့်စားနိုင်စွမ်းကြောင့် စိတ်နှလုံးခိုင်မာလာမည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ ၁၄  ငါတို့သည် အစအဦး၌ရှိခဲ့သော ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို အဆုံးတိုင် မြဲမြံစွာကိုင်ဆွဲထားမှသာလျှင် ခရစ်တော်၌ပါဝင်သူများ အမှန်ဖြစ်လာကြမည်။ ၁၅  မိန့်တော်မူခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း “ယနေ့ ကိုယ်တော်၏အသံကို သင်တို့ နားထောင်သည်ဆိုလျှင် အမျက်တော်ကို နှိုးဆွစဉ်ကကဲ့သို့ ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံး မရှိကြနှင့်။” ၁၆  အသံကိုကြားလျက်နှင့် အမျက်တော်ကိုနှိုးဆွသောသူတို့ကား မည်သူတို့နည်း။ အီဂျစ်ပြည်မှ မောရှေ ခေါ်ထုတ်သွားသူအားလုံး မဟုတ်လော။ ၁၇  ထို့ပြင် အနှစ်လေးဆယ်တိုင် ဘုရားသခင်ရွံရှာခဲ့သူတို့ကား မည်သူတို့နည်း။ အပြစ်ပြု၍ တောအရပ်၌ သေဆုံးခဲ့သူတို့ မဟုတ်လော။ ၁၈  ငါ၏အနားယူရာထဲသို့ မဝင်ကြရဟု နာခံမှုမဲ့သူတို့ကို ကျိန်ဆိုခဲ့သည်မဟုတ်လော။ ၁၉  သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သောကြောင့် မဝင်ရသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ