ရောမ ၄:၁-၂၅

 သို့ဖြစ်လျှင် လူ့ဇာတိအားဖြင့် ငါတို့၏ဘိုးဘေးဖြစ်သော အာဗြဟံအကြောင်းကို မည်သို့ဆိုရမည်နည်း။ ၂  အာဗြဟံသည် အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်လျှင် ဝါကြွားစရာအကြောင်း ရှိ၏။ သို့သော် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ထိုသို့မဟုတ်။ ၃  ကျမ်းစာတွင် အဘယ်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။ “အာဗြဟံသည် ယေဟောဝါ*ဘုရားကို ယုံကြည်သဖြင့် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု ယူမှတ်တော်မူသည်” ဟု ဖော်ပြထား၏။ ၄  လူတစ်ဦး အလုပ်လုပ်၍ ရသောအခကို မဟာကရုဏာအားဖြင့် ရသည်ဟု မယူမှတ်ဘဲ ရထိုက်သောအခအဖြစ် ယူမှတ်ရ၏။ ၅  အကျင့်မကျင့်ဘဲလျက် ဘုရားတရားမဲ့သူကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေသောအရှင်အား ယုံကြည်သူ၌မူကား သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု ယူမှတ်တော်မူ၏။ ၆  အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲလျက် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ဘုရားသခင် ယူမှတ်သောသူ၏ ပျော်ရွှင်မှုကို ဒါဝိဒ်ကလည်း ဤသို့ဖော်ပြ၏၊ ၇  “ဒုစရိုက်ဖြေလွှတ်ခြင်း၊ အပြစ်ဖုံးအုပ်ခြင်း ခံရသူတို့သည် ပျော်ရွှင်ကြ၏။ ၈  အပြစ်ရှိသည်ဟု ယေဟောဝါဘုရား ယူမှတ်တော်မူခြင်း မခံရသူသည် ပျော်ရွှင်၏။” ၉  ထိုပျော်ရွှင်မှုသည် အရေဖျားလှီးခြင်း ခံသောသူတို့အတွက်သာ ဖြစ်သလော။ သို့မဟုတ်၊ အရေဖျားလှီးခြင်း မခံသောသူတို့အတွက်လည်း ဖြစ်သလော။ “အာဗြဟံ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု ယူမှတ်တော်မူ၏” ဟူ၍ ငါတို့ဆိုသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ၁၀  သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုသို့ ယူမှတ်ခံရသနည်း။ အရေဖျားလှီးခြင်း ခံပြီးမှလော၊ မခံရသေးမီလော။ ခံပြီးမှမဟုတ်၊ မခံရသေးမီကဖြစ်၏။ ၁၁  အာဗြဟံသည် အရေဖျားလှီးခြင်း မခံရသေးသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ တံဆိပ်တည်းဟူသော အရေဖျားလှီးခြင်း၏ လက္ခဏာကို ခံရ၏။ သို့ဖြစ်၍ သူသည် အရေဖျားလှီးခြင်း မခံရသေးဘဲလျက် ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၏အဖ ဖြစ်လာ၏။ ၁၂  အရေဖျားလှီးခြင်း ခံရသူများ၏အဖ ဖြစ်သည်သာမက ငါတို့အဖ အာဗြဟံ အရေဖျားလှီးခြင်းမခံရသေးမီက ထိုယုံကြည်ခြင်းခြေရာအတိုင်း လိုက်လျှောက်သော သူတို့၏အဖလည်း ဖြစ်၏။ ၁၃  ဤလောကကို အမွေခံစေမည်ဟူသော ကတိတော်ကို အာဗြဟံနှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်သည် ပညတ်တရားအားဖြင့် ရသည်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်း တရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့် ရ၏။ ၁၄  အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားအတိုင်း လိုက်လျှောက်သူတို့သည် အမွေခံများဖြစ်သည် မှန်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းတရားသည် အချည်းနှီးဖြစ်လေပြီ။ ကတိတော်သည်လည်း ပယ်ဖျက်ခံရလေပြီ။ ၁၅  စင်စစ် ပညတ်တရားသည် အမျက်ဒေါသကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ပညတ်တရားမရှိလျှင် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းလည်း မရှိ။ ၁၆  ထို့ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ထိုကတိတော်ကိုရ၏။ ကတိတော်ကိုလည်း မဟာကရုဏာတော်ကြောင့် ရ၏။ ပညတ်တရားအတိုင်း လိုက်လျှောက်သူတို့သာမက အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်း လိုက်လျှောက်သော သူ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုကတိတော်ကို ရမည်အကြောင်းဖြစ်၏။ သူသည် ငါတို့အားလုံး၏အဖ ဖြစ်၏။ ၁၇  “ငါသည် သင့်ကို လူမျိုးအများတို့၏အဖ ဖြစ်စေပြီ” ဟူ၍ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ ထိုကတိတော်သည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ တည်ရ၏။ ထိုဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံ ယုံကြည်သောဘုရား၊ သေလွန်သူတို့ကို ရှင်စေတော်မူသော၊ မဖြစ်သေးသော အရာများကို ဖြစ်ပြီးသောအရာများကဲ့သို့ မိန့်ဆိုတော်မူသော ဘုရားပင်ဖြစ်၏။ ၁၈  “သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟူသော မိန့်တော်မူချက်အတိုင်း လူမျိုးအများတို့၏အဖ ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်စရာအကြောင်း မရှိဘဲလျက် ယုံကြည်မျှော်လင့်လေ၏။ ၁၉  သူသည် အသက်တစ်ရာခန့်ရှိသည်ဖြစ်၍ မိမိ၏သေသောကိုယ်၊ စာရာ၏သေသောဝမ်းတို့ကို ထောက်ရှုဆင်ခြင်မိသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်း လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိ။ ၂၀  ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကိုယုံမှား သံသယမရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ခွန်အားပြည့်ဝလာ၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်း၏။ ၂၁  ကိုယ်တော်သည် ကတိထားတော်မူသည့်အတိုင်း တတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကိုလည်း အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချလေ၏။ ၂၂  ထို့ကြောင့် “သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု ယူမှတ်တော်မူ၏။” ၂၃  “သူ့ကို ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ယူမှတ်တော်မူ၏” ဟူ၍ အာဗြဟံ၏အကျိုးအတွက်သာ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည်မဟုတ်။ ၂၄  ငါတို့သခင်ယေရှုကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသောအရှင်အား ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ယူမှတ်တော်မူခြင်း ခံရမည့် ငါတို့အကျိုးအတွက်လည်း ရေးထား၏။ ၂၅  ထိုသခင်ကို ငါတို့၏အပြစ်အတွက် အပ်နှံခြင်း ခံစေတော်မူ၏။ ငါတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေရန် ထမြောက်စေတော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဤဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် ‘ယေဟောဝါ’ ဟူသည့် ဘုရားသခင်၏နာမတော် ၂၃၇ ကြိမ်ပါရှိသည့်အနက်မှ တစ်ကြိမ်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ ၂ ရှု။