မဿဲ ၁၂:၁-၅၀

၁၂  ထိုကာလ ဥပုသ်နေ့တွင် ယေရှုသည် လယ်ကွက်များကို ဖြတ်လျှောက်တော်မူစဉ် တပည့်တော်တို့သည် ဆာမွတ်သဖြင့် ကောက်နှံများကို ဆွတ်၍ စားကြ၏။ ၂  ဖာရိရှဲတို့သည် မြင်လျှင် “ကိုယ်တော်၏ တပည့်များသည် ဥပုသ်နေ့တွင် မပြုအပ်သည့်အမှုကို ပြုနေကြသည်” ဟု ကိုယ်တော်ကို ဆိုကြသော်၊ ၃  ကိုယ်တော်က “ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည် ဆာမွတ်သောအခါ မည်သို့ ပြုခဲ့ကြောင်းကို မဖတ်ဖူးကြသလော။ ၄  သူသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ဝင်၍ ကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိလူတို့ မစားအပ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သာ စားအပ်သော ရှေ့တော်မုန့်ကို စားခဲ့ကြသည် မဟုတ်လော။ ၅  တစ်ဖန်၊ ဥပုသ်နေ့တွင် ဗိမာန်တော်ရှိ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အလုပ်လုပ်ကြသော်လည်း အပြစ်မသင့်ခဲ့ကြောင်း ပညတ်ကျမ်းတွင် သင်တို့ မဖတ်ဖူးကြသလော။ ၆  သို့ရာတွင် ငါဆိုသည်ကား ဗိမာန်တော်ထက် ကြီးမြတ်သူသည် ဤနေရာ၌ရှိ၏။ ၇  ‘ငါသည် သနားခြင်းကို အလိုရှိ၏။ ပူဇော်သကာကို အလိုမရှိ’ဟူသော ကျမ်းစကားအနက်ကို သင်တို့နားလည်ထားလျှင် အပြစ်မဲ့သူတို့ကို အပြစ်တင်ကြမည်မဟုတ်။ ၈  အကြောင်းမူကား လူသားသည် ဥပုသ်နေ့၏ သခင်ဖြစ်၏” ဟုပြန်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ၉  ထိုအရပ်မှ ထွက်ကြွတော်မူပြီးနောက် သူတို့၏ တရားဇရပ်သို့ ဝင်လေသော်၊ ၁၀  လက်တစ်ဖက်သေသူ တစ်ဦးရှိသဖြင့် “ဥပုသ်နေ့တွင် လူနာကို ကျန်းမာစေအပ်သလော” ဟု ကိုယ်တော်ကို ပြစ်တင်စွပ်စွဲလို၍ မေးလျှောက်ကြ၏။ ၁၁  ကိုယ်တော်က “သင်တို့တွင် သိုးတစ်ကောင်ရှိ၍ ထိုသိုးသည် ဥပုသ်နေ့၌ တွင်းထဲကျလျှင် ဆွဲမတင်မည့်သူ မည်သူရှိသနည်း။ ၁၂  လူသည် သိုးထက်သာ၍ပင် မြတ်သည်မဟုတ်လော။ ထို့ကြောင့် ဥပုသ်နေ့တွင် ကောင်းမှုပြုအပ်ပေ၏” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၁၃  သို့နှင့် ကိုယ်တော်က လက်တစ်ဖက်သေသူအား “သင့်လက်ကို ဆန့်လော့” ဟုမိန့်တော်မူရာ ထိုသူသည် လက်ကိုဆန့်သဖြင့် အခြားလက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ ပြန်ကောင်းလေ၏။ ၁၄  ဖာရိရှဲတို့သည် ထွက်သွား၍ ကိုယ်တော်ကိုသတ်ရန် တိုင်ပင်ကြ၏။ ၁၅  ထိုအမှုကို ယေရှုသိလျှင် ထိုအရပ်မှ ထွက်ကြွတော်မူ၏။ လူအများတို့လည်း နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့် ကိုယ်တော်သည် လူနာရှိသမျှကို ကျန်းမာစေတော်မူ၍၊ ၁၆  မိမိအကြောင်းကို မပြောကြားကြရန် ကြပ်တည်းစွာ မှာကြားတော်မူ၏။ ၁၇  ထိုအမှုအရာကား ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့် ဆင့်ဆိုသော ဤစကား ပြည့်စုံမည် အကြောင်းတည်း။ ၁၈  “ငါရွေးချယ်သော၊ ငါ*နှစ်သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ကျွန်ပေတည်း။ ငါ၏စွမ်းအားကို ထိုသူအပေါ်၌ ငါတည်စေမည်။ သူသည်လည်း လူမျိုးတို့အား တရားမျှတခြင်းကို ကြေညာလိမ့်မည်။ ၁၉  သူသည် ငြင်းခုံခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်းကို မပြု။ လမ်းမများတွင်လည်း သူ၏အသံကို မည်သူမျှ ကြားရမည်မဟုတ်။ ၂၀  တရားမျှတခြင်း အောင်ပွဲခံချိန်မတိုင်မီ နင်းချေထားသော ကျူပင်ကို မချိုး။ ငြိမ်းလုသော မီးစာကို မငြိမ်းမသတ်။ ၂၁  လူမျိုးတို့သည်လည်း သူ၏နာမကို မျှော်ကိုးကြလိမ့်မည်။” ၂၂  ထိုအခါ နတ်ဆိုးစွဲသော မျက်မမြင် လူအတစ်ဦးကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြရာ ကျန်းမာစေတော်မူသဖြင့် ထိုသူသည် စကားပြော၍ မျက်စိမြင်လေ၏။ ၂၃  လူအုပ်သည် အလွန်အံ့ဩ၍ “ဤသူသည် ဒါဝိဒ်၏သားတော် မဖြစ်နိုင်ပေလော” ဟုဆိုကြလေ၏။ ၂၄  ဖာရိရှဲတို့သည် ကြားလျှင် “ဤသူသည် နတ်ဆိုးမင်း ဗေလဇေဗုလကို အမှီပြု၍သာ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်နိုင်သည်” ဟုဆိုကြ၏။ ၂၅  သူတို့၏ စိတ်သဘောကိုသိ၍ ကိုယ်တော် မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “တိုင်းနိုင်ငံသည်အတွင်း၌ မသင့်မတင့် ကွဲပြားနေလျှင် ပျက်စီးသွားမည်။ မြို့ဖြစ်စေ၊ အိမ်ဖြစ်စေ အတွင်း၌ မသင့်မတင့် ကွဲပြားလျှင် တည်မြဲမည်မဟုတ်။ ၂၆  ထိုနည်းတူ၊ စာတန်သည် စာတန်ကိုနှင်ထုတ်လျှင် အတွင်း၌ ကွဲပြားနေပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင် သူ၏နိုင်ငံသည် မည်သို့တည်မြဲမည်နည်း။ ၂၇  ငါသည် ဗေလဇေဗုလကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်လျှင် သင်တို့၏ တပည့်သားများသည် မည်သူ့ကို အမှီပြု၍ နှင်ထုတ်ကြသနည်း။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သင်တို့ကို တရားစီရင်သူ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ၂၈  ငါသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး*ကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့ကို အမှန်ပင် ကျော်လွန်သွားလေပြီ။ ၂၉  ခွန်အားကြီးသူကို အလျင်မချည်နှောင်ဘဲ မည်သူသည် သူ၏အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ သူ၏ဥစ္စာကို လုယူနိုင်မည်နည်း။ ထိုသူကို ချည်နှောင်ပြီးမှသာ သူ၏အိမ်ကို လုယက်နိုင်မည်။ ၃၀  ငါ့ဘက်၌ မရှိသူသည် ငါ့ကို ဆန့်ကျင်သူဖြစ်၏။ ငါနှင့်အတူ မစုသိမ်းသူသည် ကြဲဖြန့်သူဖြစ်၏။ ၃၁  “ငါဆိုသည်ကား အပြစ်မှန်သမျှ၊ မြင့်မြတ်သောအရာကို စော်ကားမှုမှန်သမျှ ခွင့်လွှတ်ခံရမည်။ ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ကို ပြစ်မှားပြောဆိုလျှင်မူကား ခွင့်လွှတ်ခံရမည်မဟုတ်။ ၃၂  လူသားကို ပြစ်တင်ပြောဆိုလျှင် ခွင့်လွှတ်ခံရမည်။ ဘုရားသခင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ကို ပြစ်တင်ပြောဆိုလျှင်မူကား မည်သူမဆို ယခုကာလ*နှင့် နောင်အနာဂတ်တွင်ပါ ခွင့်လွှတ်ခံရမည်မဟုတ်။ ၃၃  “အသီးအားဖြင့် အပင်ကိုသိရသည်ဖြစ်၍ အသီးကောင်းလျှင် အပင်ကောင်း၏။ အသီးမကောင်းလျှင် အပင်မကောင်း။ ၃၄  အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို့၊ သင်တို့သည် ဆိုးညစ်လျက်နှင့် ကောင်းသောစကားကို မည်သို့ ပြောဆိုနိုင်မည်နည်း။ စိတ်နှလုံးအပြည့် ရှိသည့်အတိုင်း နှုတ်မြွက်တတ်၏။ ၃၅  ကောင်းသောသူသည် မိမိ၏ ကောင်းသောဘဏ္ဍာထဲက ကောင်းသောအရာများကို ထုတ်ပေးတတ်၏။ မကောင်းသောသူသည် မိမိ၏ မကောင်းသောဘဏ္ဍာထဲက မကောင်းသောအရာများကို ထုတ်ပေးတတ်၏။ ၃၆  ငါဆိုသည်ကား လူတို့သည် အကျိုးမဲ့ ပြောဆိုသောစကားမှန်သမျှအတွက် တရားစီရင်ရာနေ့တွင် စာရင်းရှင်းရလိမ့်မည်။ ၃၇  အကြောင်းမူကား သင့်စကားများအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံရမည်။သင့် စကားများအားဖြင့်ပင် အပြစ်တင်ခြင်းခံရမည်။” ၃၈  ထိုအခါ ကျမ်းတတ်များနှင့် ဖာရိရှဲအချို့က ကိုယ်တော်အား “ဆရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆရာပြသည့် နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကို မြင်ချင်ပါသည်” ဟုဆိုကြ၏။ ၃၉  ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ဆိုးညစ်၍ ဖောက်ပြန်သော လူမျိုးဆက်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းနေတတ်ကြ၏။ သို့သော် ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှတစ်ပါး အဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမျှ ပြမည်မဟုတ်။ ၄၀  ယောနသည် ငါးကြီး၏ဝမ်းထဲတွင် သုံးနေ့နှင့်သုံးည နေရသကဲ့သို့ လူသားသည်လည်း မြေကြီးထဲတွင် သုံးနေ့နှင့် သုံးည နေရလိမ့်မည်။ ၄၁  တရားစီရင်ရာအချိန်တွင် နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဤလူမျိုးဆက်နှင့်အတူ ထ၍ သူတို့ကို အပြစ်စီရင်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ထိုမြို့သားတို့သည် ယောနဟောသောစကားကြောင့် နောင်တရခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ ယောနထက် သာ၍ကြီးမြတ်သူသည် ဤနေရာ၌ရှိ၏။ ၄၂  တရားစီရင်ရာအချိန်တွင် တောင်ပြည်၏ ဘုရင်မသည် ဤလူမျိုးဆက်နှင့်အတူ ထ၍ သူတို့ကို အပြစ်စီရင်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ထိုဘုရင်မသည် ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ ပညာရှိစကားကိုကြားနာရန် မြေကြီးစွန်းမှလာ၏။ ဤနေရာတွင်ကား ရှောလမုန်ထက် သာ၍ကြီးမြတ်သူရှိ၏။ ၄၃  “ညစ်ညူးသောနတ်သည် လူထဲကထွက်လျှင် ခြောက်ကပ်သောအရပ်များ၌ နားစရာနေရာကို ရှာတတ်၏။ မတွေ့သည်ရှိသော်၊ ၄၄  ‘ငါထွက်ခဲ့ရာအိမ်သို့ ပြန်သွားမည်’ ဟုဆို၏။ ထိုနေရာသို့ ရောက်သောအခါ လစ်လပ်၍ ရှင်းလင်းပြင်ဆင်ထားသည်ကို တွေ့၏။ ၄၅  ထိုအခါ မိမိထက်ဆိုးညစ်သော နတ်ဆိုးခုနစ်ကောင်ကို သွား၍ခေါ်လာပြီးနောက် ထိုသူ၌ ဝင်နေကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ထိုသူ၏ နောက်ဆုံးဖြစ်အင်သည် ရှေ့ဖြစ်အင်ထက် ပို၍ဆိုးလေ၏။ ဆိုးညစ်သော ဤလူမျိုးဆက်သည်လည်း ထိုနည်းတူ ဖြစ်လိမ့်မည်။” ၄၆  လူအုပ်ကို ဟောပြောတော်မူစဉ် မိခင်နှင့် ညီများသည် ကိုယ်တော်နှင့် စကားပြောလို၍ အပြင်မှာရပ်နေကြ၏။ ၄၇  ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးက “ကိုယ်တော်၏ မိခင်နှင့်ညီများသည် ကိုယ်တော်နှင့်စကားပြောလို၍ အပြင်မှာရပ်နေကြသည်” ဟုဆို၏။ ၄၈  ထိုသို့ဆိုသူအား ကိုယ်တော်က “ငါ၏မိခင်၊ ငါ၏ညီတို့ကား မည်သူနည်း” ဟုမေးတော်မူ၏။ ၄၉  လက်တော်ကိုဆန့်၍ တပည့်တော်တို့ကို ညွှန်လျက် “ဤသူတို့သည် ငါ၏မိခင်၊ ငါ၏ ညီအစ်ကိုတို့ ဖြစ်ကြ၏။ ၅၀  အကြောင်းမူကား ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို ဆောင်သူ မည်သူမဆိုသည် ငါ၏ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မ၊ မိခင်တို့ဖြစ်ကြ၏” ဟုမိန့်တော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။
သို့မဟုတ်၊ “လောကစနစ်။”