မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဗျာဒိတ် ၁၀:၁-၁၁

၁၀  ထို့နောက် ခွန်အားကြီးသော ကောင်းကင်တမန် နောက်တစ်ပါးသည် မိုးတိမ်ကို ဝတ်ဆင်လျက် ကောင်းကင်မှ ဆင်းလာသည်ကို ငါမြင်၏။ သူ၏ဦးခေါင်းပေါ်၌ သက်တံရှိ၏။ မျက်နှာသည် နေနှင့်တူ၍ ခြေတို့သည် မီးတိုင်နှင့်တူ၏။ ၂  သူ၏လက်ထဲ၌ ဖွင့်ထားသော စာလိပ်ငယ်တစ်လိပ်ရှိ၏။ လက်ယာခြေကို ပင်လယ်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ လက်ဝဲခြေကို မြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်း ချထား၏။ ၃  သူသည် ခြင်္သေ့ဟောက်သကဲ့သို့ ကျယ်သောအသံဖြင့် ကြွေးကြော်၏။ သူကြွေးကြော်သောအခါ မိုးခြိမ်းသံခုနစ်သံသည် စကားသံများ မြွက်ဆိုကြ၏။ ၄  မိုးခြိမ်းသံခုနစ်သံ မြွက်ဆိုသောအခါ ငါရေးမှတ်မည်ပြုသော် ကောင်းကင်မှ အသံတစ်သံက “မိုးခြိမ်းသံခုနစ်သံ မြွက်ဆိုသည့်အရာများကို တံဆိပ်ခတ်လော့။ မရေးမှတ်နှင့်” ဟုဆိုသည်ကို ငါကြား၏။ ၅  ပင်လယ်နှင့် မြေကြီးပေါ်တွင် ရပ်နေသည်ကို ငါမြင်သော ကောင်းကင်တမန်သည် ကောင်းကင်သို့ လက်ယာလက်ကို မြှောက်၏။ ၆  ကောင်းကင်နှင့် ကောင်းကင်ပေါ်ရှိ အရာများ၊ မြေကြီးနှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ အရာများ၊ ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ထဲရှိ အရာများကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ အစဉ်ထာဝရ အသက်ရှင်တော်မူသော အရှင်ကို တိုင်တည်၍ “နှောင့်နှေးမှု ရှိတော့မည်မဟုတ်။ ၇  မိမိကျွန် ပရောဖက်တို့အား ကြေညာတော်မူသော သတင်းကောင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ဘုရားသခင်၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်သည် သတ္တမကောင်းကင်တမန် တံပိုးမှုတ်၍ အသံပြုမည့် နေ့ရက်များ၌ ပြီးစီးခြင်းသို့ အမှန်ရောက်မည်” ဟုသူကျိန်ဆို၏။ ၈  ကောင်းကင်မှ ငါကြားခဲ့သော အသံသည် ငါနှင့်တစ်ဖန် စကားပြော၍ “ပင်လယ်နှင့် မြေကြီးပေါ်တွင် ရပ်နေသော ကောင်းကင်တမန်လက်ထဲရှိ ဖွင့်ထားသောစာလိပ်ကို သွားယူလော့” ဟုဆို၏။ ၉  ငါသည်လည်း ထိုကောင်းကင်တမန်ထံသို့ သွား၍ စာလိပ်ငယ်ကိုပေးပါဟု တောင်း၏။ သူက “စာလိပ်ကို ယူ၍စားလော့။ သင်၏ဝမ်းကို ခါးစေလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်၏ခံတွင်း၌ ပျားရည်ကဲ့သို့ ချိုလိမ့်မည်” ဟုငါ့အားဆို၏။ ၁၀  ငါသည် ကောင်းကင်တမန်လက်ထဲမှ စာလိပ်ငယ်ကိုယူ၍ စားလိုက်ရာ ခံတွင်း၌ ပျားရည်ကဲ့သို့ချို၏။ သို့သော် စားပြီးမှ ဝမ်း၌ ခါးလေ၏။ ၁၁  သူတို့က “သင်သည် လူစုများ၊ လူမျိုးများ၊ ဘာသာစကားများ၊ ဘုရင်များနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဖန် ပရောဖက်ပြုရမည်” ဟု ငါ့အားဆို၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ