မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

တမန်တော် ၁:၁-၂၆

 အို၊ သော်ဖိလု၊ ငါသည်ယေရှုလုပ်ဆောင် သွန်သင်တော်မူသမျှတို့ကို ပထမစာစောင်တွင် ရေးသားပြုစုထား၏။ ၂  ထိုစာစောင်သည် ရွေးကောက်ထားသော တမန်တော်တို့ကို သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်*ဖြင့် ကိုယ်တော်မိန့်မှာပြီးနောက် ကောင်းကင်သို့ ဆောင်ယူခြင်း ခံရသောနေ့တိုင်အောင် အကျုံးဝင်၏။ ၃  ထို့ပြင် သေသည့်အထိ ဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးနောက် မိမိအသက်ရှင်ကြောင်း တမန်တော်တို့အား အထောက်အထားများစွာ ပြတော်မူ၏။ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး သူတို့အား ကိုယ်ကိုထင်ရှားပြ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် ဆိုင်သောအရာများကို မိန့်တော်မူ၏။ ၄  ထိုသူတို့နှင့်အတူ စည်းဝေးနေစဉ်ကိုယ်တော်က “ဂျေရုဆလင်မြို့မှ မထွက်သွားကြနှင့်။ ငါ့ထံမှ သင်တို့ကြားသိရသော၊ ခမည်းတော် ကတိထားတော်မူသောအရာကို စောင့်နေကြလော့။ ၅  အကြောင်းမူကား ယောဟန်သည် ရေဖြင့် နှစ်ခြင်းပေး၏။ သင်တို့မူကား များမကြာမီ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်ဖြင့် နှစ်ခြင်းခံကြရမည်” ဟုမိန့်မှာတော်မူ၏။ ၆  ထိုသူတို့သည် တစ်ဖန် စုဝေးပြီးလျှင် “သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အစ္စရေးလူမျိုးအတွက် နိုင်ငံကို ယခု ပြန်တည်ထောင်ပေးမည်လော” ဟုမေးလျှောက်ကြသော်၊ ၇  ကိုယ်တော်က “ခမည်းတော်သည် မိမိအခွင့်အာဏာဖြင့် စီရင်ချိန်းချက်တော်မူသော အချိန်ကာလများကို သင်တို့သိရသောအခွင့်မရှိ။ ၈  သို့သော် သင်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်သက်ရောက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကိုရရှိ၍ ဂျေရုဆလင်မြို့၊ ယုဒပြည်တစ်ဝန်းလုံး၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ့အကြောင်း သက်သေခံသူများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၉  ကိုယ်တော်သည် ဤအကြောင်းအရာများကို မိန့်တော်မူပြီးနောက် သူတို့ကြည့်နေကြစဉ် အထက်သို့ ဆောင်ယူခြင်းကိုခံရ၍ ကိုယ်တော်ကို မမြင်စေရန် မိုးတိမ်ကွယ်လေ၏။ ၁၀  ထိုသို့တက်ကြွတော်မူသည်ကို သူတို့သည် ကောင်းကင်သို့ စေ့စေ့မျှော်ကြည့်နေကြစဉ် ဖြူစင်သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ထားသူနှစ်ဦးသည် သူတို့အနားတွင်လာရပ်လျက်၊ ၁၁  “ဂါလိလဲလူတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေကြသနည်း။ သင်တို့ထံမှကောင်းကင်သို့ ဆောင်ယူခြင်းခံရသော ထိုယေရှုသည် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွတော်မူသည်ကို သင်တို့မြင်ရသည့်နည်းတူ ထိုအတိုင်းကြွလာတော်မူလိမ့်မည်” ဟုမြွက်ဆိုလေ၏။ ၁၂  ထို့နောက် သူတို့သည် ဂျေရုဆလင်မြို့အနီးရှိ သံလွင်အမည်ရှိသောတောင်မှ ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ ပြန်ကြ၏။ ထိုတောင်သည် ဂျေရုဆလင်မြို့နှင့် မိုင်ဝက်ခန့်ကွာဝေး၏။* ၁၃  သူတို့ပြန်ရောက်လျှင် ပေတရု၊ ယောဟန်၊ ယာကုပ်၊ အန္ဒြေ၊ ဖိလိပ္ပု၊ သောမ၊ ဗာသောလမဲ၊ မဿဲ၊ အာလဖဲ၏သားယာကုပ်၊ တက်ကြွထက်သန်သူ ရှိမုန်၊ ယာကုပ်၏သား ယုဒတို့သည် တည်းခိုရာအထက်ခန်းသို့ တက်သွားကြ၏။ ၁၄  ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယေရှု၏မိခင် မာရိမှစ၍ အမျိုးသမီးအချို့၊ ညီတော်များနှင့်အတူ တညီတညွတ်တည်း အမြဲဆုတောင်းလျက်နေကြ၏။ ၁၅  ထိုနေ့ရက်တွင် လူတစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ခန့် စုဝေးလျက်နေကြစဉ် ပေတရုသည် သူတို့အလယ်၌ထ၍ ဤသို့ဆို၏။ ၁၆  “ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှုကိုဖမ်းဆီးသူတို့အား လမ်းပြသော ယုဒကိုရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏နှုတ်ဖြင့် ကြိုတင်ဟောထားသည့် ကျမ်းချက်အတိုင်း ပြည့်စုံရမည်။ ၁၇  ထိုသူသည် ငါတို့အဝင်ဖြစ်၍ ငါတို့နှင့်အတူ အမှုတော်ဆောင်ခဲ့၏။ ၁၈  သို့သော် ထိုသူသည် မတရားမှု၏အခဖြင့် မြေတစ်ကွက်ကိုဝယ်ပြီးမှ ကျောက်လမ်းပေါ်တွင် ဇောက်ထိုးကျ၍ ဝမ်းကွဲလျက် အူရှိသမျှထွက်လေ၏။ ၁၉  ထိုအကြောင်းကို ဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်း သိကြ၍ ထိုမြေကို မိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့် အကေလဒမဟု ခေါ်တွင်ကြ၏။ အနက်ကား သွေးမြေဟုဆိုလို၏။ ၂၀  ဆာလံကျမ်း၌ ‘သူ၏နေရာသည် လူဆိတ်ညံရာဖြစ်ပါစေ၊ နေထိုင်သူ မရှိပါစေနှင့်။ သူ၏ကြီးကြပ်မှူးအရာကိုလည်း အခြားသူရပါစေ’ ဟုရေးထား၏။ ၂၁  ထို့ကြောင့် ထိုသူ၏အရာကို ရမည့်သူသည် ငါတို့နှင့်အတူ သခင်ယေရှု ဝင်ထွက်သွားလာတော်မူသော ကာလပတ်လုံး ငါတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ဖူးသောသူတို့ထဲမှ ဖြစ်ရမည်။ ၂၂  ယောဟန်ထံ၌ ကိုယ်တော်နှစ်ခြင်းခံချိန်မှစ၍ ငါတို့ထံမှ ဆောင်ယူခံရသော နေ့တိုင်အောင် ငါတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ဖူးသောသူ ဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူကြောင်း ငါတို့ကဲ့သို့ မျက်မြင်သက်သေလည်း ဖြစ်ရမည်။” ၂၃  ထို့ကြောင့် ယုတ္တုအမည်ရှိသော ဗာရှဗခေါ် ယောသပ်နှင့် မဿိတို့ကို ရှေ့၌ထား၍၊ ၂၄  “လူအပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကို သိတော်မူသောယေဟောဝါ*ဘုရား၊ ဤသူနှစ်ဦးတွင် မည်သူ့ကို ရွေးကောက်တော်မူကြောင်း ဖော်ပြတော်မူပါ။ ၂၅  ယုဒသည် ဆိုင်ရာနေရာသို့သွားရန် အမှုတော်ဆောင်အရာ၊ တမန်တော်အခွင့်အရာတို့မှ သွေဖည်သွားသဖြင့် သူ၏နေရာကိုဆက်ခံစေရန် ဖြစ်ပါသည်” ဟုဆုတောင်းကြ၏။ ၂၆  ထို့နောက် သူတို့သည် မဲချသောအခါ မဿိအပေါ်ကျ၍ ထိုသူသည် တမန်တော်တစ်ဆယ့်တစ်ပါးတို့နှင့်အတူ ပါဝင်ရလေ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။
မူရင်း၊ “ဥပုသ်နေ့တွင် သွားလာခွင့်ရှိသော ခရီးအကွာအဝေး။”
ဤဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် ‘ယေဟောဝါ’ ဟူသည့် ဘုရားသခင်၏နာမတော် ၂၃၇ ကြိမ်ပါရှိသည့်အနက်မှ တစ်ကြိမ်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ၂ ရှု။