ဂလာတိ ၁:၁-၂၄

 လူတို့ထံမှမဟုတ်၊ လူတစ်ဦးအားဖြင့်လည်းမဟုတ်၊ ယေရှုခရစ်နှင့် ကိုယ်တော်ကိုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော ခမည်းတော် ဘုရားသခင်အားဖြင့် တမန်တော်ဖြစ်သော ငါပေါလုနှင့်၊ ၂  ငါနှင့်အတူရှိသော ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့သည် ဂလာတိပြည်ရှိ အသင်းတော်များထံ စာရေးလိုက်ပါ၏။ ၃  ငါတို့၏အဖ ဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တို့ထံတော်မှ မဟာကရုဏာတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေ။ ၄  ထိုသခင်သည် ငါတို့၏အဖ ဘုရားသခင့် အလိုတော်နှင့်အညီ ဆိုးညစ်သော ဤလောကစနစ်မှ ငါတို့ကို ကယ်နုတ်ရန် ငါတို့အပြစ်များအတွက် ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏။ ၅  ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်သည် ကာလအစဉ်အဆက် ထင်ရှားပါစေ။ အာမင်။ ၆  ခရစ်တော်၏မဟာကရုဏာအားဖြင့် သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူသောအရှင်အား အလျင်အမြန်စွန့်ခွာပြီးလျှင် အခြားသောသတင်းကောင်းကို သင်တို့ လက်ခံနေကြသောကြောင့် ငါအံ့သြ၏။ ၇  သို့သော် အခြားသောသတင်းကောင်းဟူ၍ မရှိ။ သင်တို့ကို နှောင့်ယှက်၍ ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်းကို မှောက်လှန်လိုသူအချို့ ရှိကြ၏။ ၈  သို့ရာတွင် ငါတို့ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်မှလာသော ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ သင်တို့အား ငါတို့ဟောပြောသော သတင်းကောင်းနှင့်မတူသော အခြားသတင်းကောင်းကို ဟောပြောလျှင် ကျိန်ခြင်းကို ခံရပါစေ။ ၉  အထက်က ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ယခုလည်း ငါပြောမည်။ သင်တို့လက်ခံခဲ့သည့် သတင်းကောင်းနှင့် မတူသော အခြားသတင်းကောင်းကို ဟောပြောသောသူ မည်သူမဆို ကျိန်ခြင်းကို ခံရပါစေ။ ၁၀  ယခုမူကား ငါသည် လူတို့၏ မျက်နှာသာရရန် ကြိုးစားနေသလော။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာသာတော်ရရန် ကြိုးစားနေသလော။ လူတို့၏အလိုကို လိုက်နေသလော။ ငါသည် လူတို့၏အလိုကို လိုက်နေသေးလျှင် ခရစ်တော်၏ကျွန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ၁၁  ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့အား ငါသိစေလိုသည်မှာ ငါဟောပြောသော သတင်းကောင်းသည် လူတို့၏သတင်းကောင်း မဟုတ်။ ၁၂  အကြောင်းမူကား ငါသည် ထိုသတင်းကောင်းကို လူ့ထံမှ ရရှိသည်မဟုတ်။ သွန်သင်ခံရ၍လည်းမဟုတ်။ ယေရှုခရစ် ဖော်ပြတော်မူ၍သာ ရရှိခဲ့၏။ ၁၃  ဂျူးဘာသာတွင် ရှိစဉ်က ငါ၏ အကျင့်အကြံအကြောင်း သင်တို့ ကြားခဲ့ဖူးမည်။ ငါသည် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကို အလွန်အမင်း ညှဉ်းဆဲလျက် ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ ၁၄  ငါသည် ဘိုးဘေးတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာများဘက်တွင် အလွန်စိတ်အားကြီးသောကြောင့် ငါ၏လူမျိုးအလယ်၌ ငါနှင့် သက်တူရွယ်တူများထက် ဂျူးဘာသာတွင် သာ၍ ထွန်းပေါက်ခဲ့၏။ ၁၅  သို့သော် ငါမွေးဖွားလာပြီးနောက် မဟာကရုဏာတော်အားဖြင့် ငါ့ကို ရွေးကောက်တော်မူသော ဘုရားသခင် ရည်ရွယ်တော်မူသည်မှာ၊ ၁၆  သားတော်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်းကို လူမျိုးခြားတို့ထံ ဟောပြော၍ သူတို့အား သားတော်အကြောင်း ဖော်ပြစေရန်ဖြစ်၏။ ငါသည် ထိုအကြောင်းကို မည်သူနှင့်မျှ တိုင်ပင်ခြင်းမပြု။ ၁၇  ငါ့ထက်အလျင် တမန်တော်ဖြစ်နှင့်သူများရှိရာ ဂျေရုဆလင်မြို့သို့လည်း မသွား။ ငါသည် အာရပ်ပြည်သို့ သွားပြီးလျှင် တစ်ဖန် ဒမတ်စကတ်မြို့သို့ ပြန်လာ၏။ ၁၈  ထို့နောက် သုံးနှစ်ကြာသော် ကေဖနှင့် တွေ့ဆုံရန် ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ သွား၍ သူနှင့်အတူ တစ်ဆယ့်ငါးရက် နေလေ၏။ ၁၉  သို့သော် သခင်၏ညီ ယာကုပ်မှလွဲ၍ အခြားသော တမန်တော်တစ်ပါးကိုမျှ ငါမတွေ့ခဲ့။ ၂၀  သင်တို့ထံ ငါရေးလိုက်သော အကြောင်းအရာများတွင် မုသားမပါကြောင်း ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ငါဆို၏။ ၂၁  ထို့နောက် ဆီးရီးယားပြည်နှင့် ကိလိကိပြည်ရှိ ဒေသများသို့ ငါသွားလေ၏။ ၂၂  သို့သော် ခရစ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိသော ယုဒပြည်မှ အသင်းတော်များသည် ငါ့ကို မမြင်ဖူးကြ။ ၂၃  “တစ်ချိန်က ငါတို့ကို ညှဉ်းဆဲသူသည် သူကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်းကို ယခု ကြေညာလျက်ရှိသည်” ဟုပြောဆိုသံကိုသာ သူတို့ကြားဖူးကြ၏။ ၂၄  သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ငါ့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းကြလေ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ