သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

ဤပုံတွင် ဘာမှားနေသနည်း

တမန်တော် ၈:၂၆-၄၀ ကိုဖတ်ပါ။ ယခု ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ အဘယ်အရာများ မှားနေသနည်း။ သင့်အဖြေများကို အောက်ပါလိုင်းများပေါ်တွင် ရေးချပါ။

၁။ ․․․․․

၂။ ․․․․․

၃။ ․․․․․

ဆွေးနွေးရန်–

မိန်းမစိုးသည် သူဖတ်နေသည့် အရာကို အဘယ်ကြောင့် နားမလည်နိုင်သနည်း။ နားလည်ရန် မည်သို့ကူညီပေးခံခဲ့ရသနည်း။ မိန်းမစိုးကို သင်အဘယ်နည်းများဖြင့် တုပနိုင်သနည်း။

ကလေးများ၏ရုပ်ပုံရှာဖွေမှု

ဤစာစောင်တွင် ဤရုပ်ပုံများကို ရှာတွေ့နိုင်သလော။ ရုပ်ပုံတစ်ပုံစီတွင် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်ပြောပြပါ။

ဤစာစောင်မှ

ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆို၍ လပ်နေသောကျမ်းစာအခန်းငယ်(များ) ကိုဖြည့်ပါ။

စာမျက်နှာ ၈ သင် ဘာ “ဝယ်ယူ” သင့်သနည်း။ ဧဖက် ၅:․․․

စာမျက်နှာ ၉ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသတိထားသင့်သနည်း။ လုကာ ၁၂:․․․

စာမျက်နှာ ၁၀ သင်၏ရန်သူဆာမွတ်လျှင် ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ရောမ ၁၂:․․․

စာမျက်နှာ ၁၄ အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဘာကိုအာရုံစိုက်သင့်သနည်း။ ၁ ပေတရု ၃:․․․

တရားသူကြီးယေဖသနှင့်ပတ်သက်၍ သင် ဘာသိသနည်း။

တရားသူကြီး ၁၁:၁–၁၂:၇ ကိုဖတ်ပါ။ ယခု အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။

၄။ ․․․․․

သူသည် အစ္စရေးလူမျိုး ၁၂ နွယ်ထဲက အဘယ်အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာသနည်း။

သဲလွန်စ– တောလည်ရာ ၂၆:၂၉ ကိုကြည့်ပါ။

၅။ ․․․․․

သူသည် အစ္စရေးလူမျိုးကို ဘယ်လူမျိုးလက်မှ ကယ်တင်ခဲ့သနည်း။

၆။ ․․․․․

မှား သို့မဟုတ် မှန်– သူသည် ယာကုပ် (အစ္စရေး) ၏သား ယောသပ်နောက်မှ အသက်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးရန်–

ယေဖသ၏သမီးသည် ဖခင်၏ကတိသစ္စာအတိုင်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သင်ဘာကြောင့် ထင်သနည်း။ ယေဖသ၏သမီးကို သင်ဘယ်လိုတုပနိုင်သနည်း။

▪ စာမျက်နှာ ၂၀ တွင် အဖြေများရှိသည်

စာမျက်နှာ ၂၃ မှအဖြေများ

၁။ ဖိလိပ္ပုသည် တစ်ယောက်တည်းရှိပုံရသည်။

၂။ မိန်းမစိုးသည် မြင်းကိုမဟုတ်ဘဲ မြင်းရထားကိုစီးခဲ့သည်။

၃။ အဖြစ်အပျက်သည် မြို့ထဲ၌မဟုတ်ဘဲ သဲကန္တာရတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။

၄။ မနာရှေ– တောလည်ရာ ၂၆:၂၉; တရားသူကြီး ၁၁:၁

၅။ အမ္မုန်—တရားသူကြီး ၁၁:၄

၆။ မှန်။