သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

ဤပုံတွင် အဘယ်အရာ လိုနေသနည်း

ဗျာ. ၁၂:၃ ကိုဖတ်ပါ။ ယခု ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ မည်သည့်အရာများ လိုနေသနည်း။ သင့်အဖြေများကို အောက်ဖော်ပြပါလိုင်းများတွင်ရေးပြီး ရုပ်ပုံတွင် လိုနေသောအရာများကို ပုံဆွဲ၍ဖြည့်ပါ။

၁။ ․․․․․

၂။ ․․․․․

၃။ ․․․․․

ဆွေးနွေးရန်–

နဂါးသည် မည်သူ့ကို ပုံဆောင်သနည်း။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးအပေါ် အဘယ်သြဇာလွှမ်းမိုးသနည်း။

သဲလွန်စ– ဗျာ. ၁၂:၉ ကိုဖတ်ပါ။

ဤစာစောင်မှ

အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပြီး လပ်နေသော ကျမ်းချက်(များ) ကိုဖြည့်ပါ။

စာမျက်နှာ ၃ ဘုရားသခင်သည် လူ့စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ အဘယ်အရာထည့်သွင်းပေးထားသနည်း။ ဒေ. ၃:________

စာမျက်နှာ ၅ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား အဘယ်အရာနည်း။ ရောမ ၆:________

စာမျက်နှာ ၂၁ သတိရှိသူသည် အဘယ်အရာ ပြုလုပ်သနည်း။ သု. ၂၂:________

ကလေးများ၏ ရုပ်ပုံရှာဖွေမှု

ဤစာစောင်တွင် ဤရုပ်ပုံများကို ရှာတွေ့နိုင်သလော။ ရုပ်ပုံတစ်ပုံစီတွင် အဘယ်အရာ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့် ဖော်ပြပါ။

မည်သူသည် ယေရှု၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းဝင်ဖြစ်သနည်း

သဲလွန်စများကို စဉ်းစားပါ။ ကျမ်းချက်များကို ဖွင့်ဖတ်ပါ။ ထို့နောက် ပေးထားသောနေရာတွင် အဖြေမှန်ကိုရေးပါ။

၄။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကုရှရှင်ဘုရင် ဇေရသည် လူတစ်သန်းနှင့်ချီလာ၍ ကျွန်ုပ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း ယေဟောဝါသည် သူတို့အား ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင် ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၁၄:၉-၁၂ ကိုဖတ်ပါ။

၅။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်သည် ယုဒမြို့အရပ်ရပ်၌ ယေဟောဝါ၏ပညတ္တိကျမ်းကို သွန်သင်ရန် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၁၇:၁၊ ၇-၉ တို့ကိုဖတ်ပါ။

၆။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်သည် ဒါဝိဒ်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်ခံရသော်လည်း ဘုရင်တို့၏သင်္ချိုင်း၌ကား မဟုတ်ပါ။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၁:၁၆-၂၀ ကိုဖတ်ပါ။

▪ စာမျက်နှာ ၆ တွင်အဖြေများရှိသည်

စာမျက်နှာ ၂၃ မှအဖြေများ

၁။ ခေါင်းတစ်လုံးနှင့် လည်ပင်း။

၂။ ချိုဆယ်ချောင်း။

၃။ သရဖူခုနစ်ခု

၄။ အာသ—မဿဲ ၁:၇

၅။ ယောရှဖတ်—မဿဲ ၁:၈

၆။ ယဟောရံ။—မဿဲ ၁:၈