မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

 သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

အိပ်မက်သည် အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။

ဒံယေလ ၂:၂၅-၄၅ တွင်ဖော်ပြထားသော ကျမ်းစာမှတ်တမ်းကိုဖတ်၍ အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေပါ။

၁။ ရုပ်တုကို မည်သည့်သတ္တုလေးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း။

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

၂။ သတ္တုများသည် ဘာကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။

․․․․․

၃။ ရုပ်တုကြီး ဘာဖြစ်သွားသနည်း။

․․․․․

၄။ ရုပ်တုကြီးနေရာတွင် မည်သည့်အရာ အစားထိုး၍ ၎င်းသည် မည်သည့်အချိန်ထိ တည်မြဲသနည်း။

․․․․․

․․․․․

ဆွေးနွေးရန်–

ဤမှတ်တမ်းက ဒံယေလသည် ကျိုးနွံသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။ အကယ်၍ သင်သည် အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းစွာလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ပင် အဘယ်ကြောင့် ကျိုးနွံသင့်သနည်း။

ဤစာစောင်မှ

ဤမေးခွန်းများကို ဖြေဆို၍ လပ်နေသောနေရာတွင် ကျမ်းချက်(များ)ကို ဖြည့်ပါ။

စာမျက်နှာ ၇ အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံ များသည် အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ရန် လျင်မြန်သင့်သနည်း။ ယာကုပ် ၁:———

စာမျက်နှာ ၉ အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံများသည် အဘယ်အရာကို သတိပြုသင့်သနည်း။ ဖိလိပ္ပိ ၂:———

စာမျက်နှာ ၁၁ ဘုရားသခင်သည် မိမိ ကျေးကျွန်များအား အဘယ်အရာကိုရှောင်ရန် ညွှန်ကြားထားသနည်း။ တရားဟောရာ ၁၈:———

စာမျက်နှာ ၁၅ အကယ်၍ လူငယ်တစ်ဦးသည် ကြားနာရုံသာမဟုတ်ဘဲ အကျင့်ကျင့်သောသူတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် သူဘာဖြစ်မည်နည်း။ ယာကုပ် ၁:———

ကလေးများ၏ ရုပ်ပုံရှာဖွေမှု

ဤစာစောင်တွင် ဤရုပ်ပုံများကို ရှာတွေ့ နိုင်သလော။ ရုပ်ပုံတစ်ပုံစီတွင် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့် ဖော်ပြပါ။

မည်သူသည် ယေရှု၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းဝင်ဖြစ်သနည်း။

သဲလွန်စများကို စဉ်းစားပါ။ ကျမ်းချက်များကို ဖွင့်ဖတ်ပါ။ ထို့နောက် ပေးထားသောနေရာတွင် အဖြေမှန်ကိုရေးပါ။

၅။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်၏မြေးသည် ဣသရေလနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။

၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၆:၁၃၊ ၁၄; ၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂:၁၂-၁၅ ကိုဖတ်ပါ။

၆။ ․․․․․

သဲလွန်စ– မိမိ၏သားစဉ်မြေးဆက်များထဲမှ တစ်ယောက်သောသူသည် “လူများအဖို့ထူသော အလံဖြစ်လိမ့်မည်” ဟုဟေရှာယ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ ဟေရှာယ ၁၁:၁၀ ကိုဖတ်ပါ။

၇။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်အား တူရိယာများကို ပြုလုပ်တတ်သူအဖြစ် လူသိများကြသည်။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၇:၆ ကိုဖတ်ပါ။

▪ စာမျက်နှာ ၁၆ တွင် အဖြေများရှိသည်

စာမျက်နှာ ၂၃ မှအဖြေများ

၁။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ သံ။

၂။ နိုင်ငံလေးခု။

၃။ ပျက်စီးသွားသည်။

၄။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်; ယင်းသည် အစဉ်အမြဲတည်ရှိသွားမည်။

၅။ ဩဗက်—လုကာ ၃:၃၁၊ ၃၂

၆။ ယေရှဲ—လုကာ ၃:၃၂

၇။ ဒါဝိဒ်—လုကာ ၃:၃၁