မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

 ခ​၈

ရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ ဗိမာန်တော်

 1.  ဗိမာန်​တော်​ပုံ​စံ

 2. အသန့်​ရှင်း​ဆုံး​အခန်း (၁​ဘု ၆:၁၆၊ ၂၀)

 3. သန့်​ရှင်း​ရာ​အခန်း (၂​ရ ၅:၉)

 4. အထက်​ခန်း​များ (၁​ရ ၂၈:၁၁)

 5. နံ​ရံ​ကပ်​အခန်း​များ (၁​ဘု ၆:၅၊ ၆၊ ၁၀)

 6. ယာ​ခိန် (၁​ဘု ၇:၂၁; ၂​ရ ၃:၁၇)

 7. ဗော​ဇ (၁​ဘု ၇:၂၁; ၂​ရ ၃:၁၇)

 8. မုခ်​ဦး (၁​ဘု ၆:၃; ၂​ရ ၃:၄) (အမြင့် အတိ​အကျ​မသိ)

 9. ကြေး​နီ ပူ​ဇော်ရာ​ပလ္လင် (၂​ရ ၄:၁)

 10. ကြေး​နီ​စင်​မြင့် (၂​ရ ၆:၁၃)

 11. ၁၀ အတွင်းရင်​ပြင် (၁​ဘု ၆:၃၆)

 12. ၁၁ ကြေး​နီ​ရေ​ကန် (၁​ဘု ၇:၂၃)

 13. ၁၂ တွန်း​လှည်း (၁​ဘု ၇:၂၇)

 14. ၁၂ ဘေး​ဝင်​ပေါက်(၁​ဘု ၆:၈)

 15. ၁၄ စား​သောက်​ခန်း​များ (၁​ရ ၂၈:၁၂)