မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၁၁

ပထမရာစု ဗိမာန်တော်

 1. ဗိမာန်တော်ပုံစံ

 2. အသန့်ရှင်းဆုံးအခန်း

 3. သန့်ရှင်းရာအခန်း

 4. ပူဇော်ရာပလ္လင်

 5. ကြေးနီရေကန်

 6. ပုရောဟိတ်ရင်ပြင်

 7. အစ္စရေးလူမျိုးရင်ပြင်

 8. အမျိုးသမီးရင်ပြင်

 9. လူမျိုးခြားရင်ပြင်

 10. အရံအတား (ဆိုရက်ဂ်)

 11. ၁၀ တော်ဝင်မုခ်ဆောင်

 12. ၁၁ ရှောလမုန်စင်္ကြံ

 13. ၁၂ အဲန်တိုနီယာခံတပ်