မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

 ခ​၁၁

ပထမရာစု ဗိမာန်တော်

 1.  ဗိမာန်​တော်​ပုံ​စံ

 2. အသန့်​ရှင်း​ဆုံး​အခန်း

 3. သန့်​ရှင်း​ရာ​အခန်း

 4. ပူ​ဇော်​ရာ​ပလ္လင်

 5. ကြေး​နီ​ရေ​ကန်

 6. ပု​ရော​ဟိတ်​ရင်​ပြင်

 7. အစ္စရေး​လူမျိုး​ရင်​ပြင်

 8. အမျိုး​သမီး​ရင်​ပြင်

 9. လူမျိုး​ခြား​ရင်​ပြင်

 10. အရံ​အတား (ဆို​ရက်ဂ်)

 11. ၁၀ တော်​ဝင်​မုခ်​ဆောင်

 12. ၁၁ ရှော​လ​မုန်​စင်္ကြံ

 13. ၁၂ အဲန်​တို​နီ​ယာ​ခံ​တပ်