မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

 ခ​၅

တဲတော်နဲ့ ပုရောဟိတ်မင်း

တဲ​တော်​ပစ္စည်း​များ

 1. သေတ္တာ (ထွ ၂၅:၁၀-၂၂; ၂၆:၃၃ )

 2. ကန့်​လန့်​ကာ (ထွ ၂၆:၃၁-၃၃)

 3. ကန့်​လန့်​ကာ​တိုင် (ထွ ၂၆:၃၁၊ ၃၂)

 4. သန့်​ရှင်း​ရာ​အခန်း (ထွ ၂၆:၃၃)

 5. အသန့်​ရှင်း​ဆုံး​အခန်း (ထွ ၂၆:၃၃)

 6. လိုက်​ကာ (ထွ ၂၆:၃၆)

 7. လိုက်​ကာ ချိတ်​တဲ့​တိုင် (ထွ ၂၆:၃၇)

 8. ကြေး​နီ​အောက်​ခံ​ခုံ (ထွ ၂၆:၃၇)

 9. နံ့​သာ​ပေါင်း မီး​ရှို့​ရာ​ပလ္လင် (ထွ ၃၀:၁-၆)

 10. ၁၀ ရှေ့​တော်​မုန့်​စား​ပွဲ (ထွ ၂၅:၂၃-၃၀; ၂၆:၃၅)

 11. ၁၁ ဆီ​မီး​တိုင် (ထွ ၂၅:၃၁-၄၀; ၂၆:၃၅)

 12. ၁၂ ချည်​ရွက်​ထည် (ထွ ၂၆:၁-၆)

 13. ၁၃ ဆိတ်​မွေး​ရွက်​ထည် (ထွ ၂၆:၇-၁၃)

 14. ၁၄ သိုး​သား​ရေ​အမိုး (ထွ ၂၆:၁၄)

 15. ၁၅ ဖျံ​သား​ရေ​အမိုး (ထွ ၂၆:၁၄)

 16. ၁၆ ကျည်း​ဘောင် (ထွ ၂၆:၁၅-၁၈၊ ၂၉)

 17. ၁၇ ကျည်း​ဘောင်​ငွေ​အောက်​ခံ​ခုံ (ထွ ၂၆:၁၉-၂၁)

 18. ၁၈ သစ်​သား​တန်း (ထွ ၂၆:၂၆-၂၉)

 19. ၁၉ ငွေ​အောက်​ခံ​ခုံ (ထွ ၂၆:၃၂)

 20.  ၂၀ ကြေး​နီ​အင်​တုံ (ထွ ၃၀:၁၈-၂၁)

 21. ၂၁ ပူ​ဇော်ရာ​ပလ္လင် (ထွ ၂၇:၁-၈)

 22. ၂၂ တဲ​တော်​ဝင်း (ထွ ၂၇:၁၇၊ ၁၈)

 23. ၂၃ ၀င်​ပေါက် (ထွ ၂၇:၁၆)

 24. ၂၄ ချည်​ချော​ထည် အကာ (ထွ ၂၇:၉-၁၅)

ပု​ရော​ဟိတ်​မင်း

ထွက်​မြောက်​ရာ​ အခန်း​ကြီး ၂၈ မှာ အစ္စရေး ပု​ရော​ဟိတ်​မင်း​ရဲ့ ၀တ်​စုံ​ကို အသေး​စိတ် ဖော်​ပြထား